Základní škola Chvatěruby

Zprávy pro rodiče

Prvňáčci

Jak můžete pomoci svým dětem: věnujte dítěti soustředěnou pozornost

                                                vyprávějte dítěti a čtěte mu

                                                pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

                                                rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

                                                vybírejte hry a činnosti a sami se do nich zapojte

                           upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,dole, vlevo.........

                           dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

                           trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

                           vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

Těšíme se na nové tvářičky.

Jak vybavit prvňáčka

 

V souladu s vyhláškou o základním vzdělávání poskytuje škola bezplatné základní školní potřeby v hodnotě 200,-Kč na žáka. Obvykle 2 tužky trojhranné, vodové barvy, plochý štětec,, barevné papíry, výkresy, náčrtové papíry, číslice, písmena, sešity a veškeré učebnice zdarma.

Rodiče žádáme o zajištění těchto pomůcek a vybavení:

- cvičební úbor a cvičební obuv se světlou gumovou podrážkou

/tepláková souprava,tričko,kraťasy, sportovní obuv na hřiště/

- látkový pytlík na cvičební úbor

- přezutí do školy se světlou podrážkou

- osobní ručník s poutkem, látkový ubrousek na svačinu, toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky

Prosím vše podepsat, děkuji.

AKTOVKA-

- školní potřeby: pouzdro-penál, plnící pero, guma, tužka, krouhátko, pastelky, plastelína, kulatý štětec, kelímek, hadřík, vodové barvy, zástěrku na výtvarnou výchovu,kovové nůžky se zakulacenou špičkou, lepidlo, složku na písmena a číslice, obaly na učebnice a sešity-obstarat až v září podle velikosti učebnic a sešitů,pravítko, desky na učebnice.

 

Ostatní informace Vám sdělí třídní učitel na informativní schůzce s rodiči na začátku školního roku 2018/2019 - 11.9.2018. 

Ředitelství ZŠ a MŠ Chvatěruby oznamuje rodičům -souladu se zákonem č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vělávání se uskuteční čníku v naší škole7

Zápis do 1.ročníku Základní školy Chvatěruby:

 Milé děti, blíží se Váš slavnostní den, den zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2019/2020 v naší  škole.

Přijďte s pěkným úsměvem a dobrou náladou. Těší se na Vás starší kamarádi, paní učitelky a zaměstnanci školy.

 

Co je třeba před nástupem do školy trénovat:

SEBEOBSLUHU/oblékání, stolování,WC/

SCHOPNOST SOUSTŘEDĚNÍ/15-20 minut, ale ne při hře/

ŘEČ, KOMINIKACE/slovní zásoba, logopedie - zavčas navštívit logopeda,přednést básničku či zazpívat/

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ/odloučení od rodičů, kontrolovat své nálady,vědomí zodpovědnosti za své chování, schopnost dodržovat pravidla,umět se vyrovnat s neúspěchem/

INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI /čiselná řada, větší a menší číslo, pravolevá orientace, barvy,tvary,časoprostorové pojmy-nad, pod, nahoře, dole/

 

 

Vážení rodiče, zápis dětí do 1.ročníku se koná 9.4.2019 a 11.4.2019, vždy od 15.00 do 17.00 hodin v budově Základní školy Chvatěruby.

K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

Věk dítěte - 6 let k 31.8.2019

 Zapsány budou děti narozené v období od 1.9.2012 do 31.8.2013. K zápisu se dostaví i děti starší, které měly povolen odklad školní docházky.Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Později narozené děti mohou být zapsány do 1.ročníku na základě doporučení odborného lékaře, příslušné PPP a žádosti rodičů.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy - Chvatěruby, Zlončice, Kozomín.

Úkolem zápisu dítěte do 1. třídy je zjišťování, zda-li je dostatečně připravené a zralé na školní docházku. Během zápisu rodič vyplní zápisní lístek a formou povídání a hry se prověří školní zralost dítěte.

Mgr. Moravcová M., ředitelka školy

 

 

 

 

Účastníme se projektu "Celé Česko čte  dětem"  -

posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Celé Česko čte dětem je kampaní, která je zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize. Právě rodiče jsou těmi, kteří rozhodují o dlouhém a hezkém dětství svých ratolestí. A dětství je klíčem k celému dalšímu životu.

Pravidelné čtení - uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte, podporuje psychický rozvoj dítěte, posiluje jeho sebevědomí, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, učí samostatnému myšlení,, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, uklidňuje, trénuje paměť, přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole, učí hodnotám a rozlišování dobra a zla, je výbornou zábavou, je prevencí patologických jevů, je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Čteme i v naší škole, rodiče nám mohou pomoci, rádi je pozveme k nám do školy, kde mohou předčítat našim žákům. Jestliže Vás tento projekt oslovil, svoji spolupráci můžete dohodnout s třídní učitelkou Vašeho dítěte.

Též jsme zapojeni do projektu "Ovoce do škol" 

cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny. Na čerstvé ovoce a zeleninu, zeleninové či ovocné šťávy mají nárok zcela zdarma všichni žáci 1.-5.ročníků. Schváleným dodavatelem je LAKTEA, která zajišťuje dodávky pro ZŠ v celé České republice.

a do projektu "Mléko do škol"

 

 Účastníme se projektu-Využíváme ICT ve výuce

 

Zahájení školního roku 2019/2020 -  v pondělí 2.9.2019, 8.00 hod. před školou.

 

Ve školním roce 2019/2020 -   školní družina pouze pro žáky 1.,2. ročníku, dále dle volných míst pro žáky 3.,4.,5.ročníku

 Začátek vyučování: 7.45 h.

 

Září 2019

2. září - záhájení školního roku, 8.00 hodin před školou

            žáci přijdou bez školních aktovek

            1.ročník- po zahájení přejde s rodiči,doprovodem do své třídy

            2.-5.r. - po zahájení přejdou pouze žáci do svých tříd s pí učitelkou

            ukončení: kolem 8.30 hodin, všichni žáci odchází domů

3.9. - obdrží žáci veškeré tiskopisy

           1. týden -2.-6.9. odpadá odpolední vyučování

           3.9. se žáci 1.r. učí do 9.25 h., 2.-5.r. do 11.25 hodin

           dále se všichni žáci budou řídit rozvrhem hodin, který obdrží 

           je zajištěna ŠD/pouze pro žáky1.,2.r., dále dle volné kapacity se přijímají ž. z

                 3.,4.,5.r. /

           zajištěny obědy ve školní jídelně 

           

pro šk.rok 2019/2020 bude upraveno během září !!!!!!!!!!!!!

Rozvrhy obdrží žáci v úterý         2018/2019

Učíme se: 1. ročník PO    do 11.25 h.               4. ročník PO  do 13.15

                             ÚT    do 11.25                                ÚT   do 12.20

                             ST     do 11.25                               ST   do 12.20

                             ČT     do 12.20                               ČT   do 12.20

                             PÁ     do 11.25                                PÁ   do 12.20

                2. ročník PO    do 11.25                   5. ročník PO   do 12.20

                              ÚT    do 11.25                                ÚT   do 12.20

                              ST    do 14.10                                ST   do 14.10

                              ČT    do 11.25                                ČT   do 12.20 

                              PÁ    do 11.25                                 PÁ  do 12.20

                3. ročník  PO   do 12.20

                               ÚT   do 11.25

                               ST   do 12.20

                               ČT   do 12.20

                               PÁ   do 12.20 

 

11.9.2018, 17.00 hodin - třídní schůzky       1.,2.,3.,5. ročník

              - 4. ročník později, datum sdělíme dětem do notýsků

 

 

Říjen 2018

1.10.2018 - zahájena činnost školních kroužků/viz zájmové kroužky/ 

 2.10.2018 - pěší túra

Soutěž o nejhezčí dýni - pořádá ŠD,ZŠ

24.10.2018 - příjem dýní

26.10.2018 - vyhodnocení a vrácení dýní domů

26.10.2018 projekt, 4.,5.ročník, 100.výročí vzniku Československé republiky

 

 Listopad 2018

 1.11.2018 - vysazení LÍPY ke 100.výročí vzniku Československé republiky

                   15.00 h, před budovou ZŠ

15.11.2018 - školní výlet Čechova stodola,Příbram-celá škola

26.11.201 - divadlo Kocour v botách, Praha

27.11.2018 - konzultace s rodiči, 1.,2.,3.,5., ročník, 4.r.oznámíme, nemoc pí uč.

28.11.2018 - zazimování broučků, projekt,příprava přírody na ZIMU 

30.11.2018 - rozsvěcení vánočního stromečku,školní děti

VYHLÁŠENÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE "O NEJHEZČÍHO VÁNOČNÍHO KAPRA"

 

Prosinec 2018

 

2.12.2018 Mikulášská, 14.00 h. -TC Chvatěruby

5.12.2018 Mikulášská nadílka ve škole

18.12.2018 - VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ, 17.00 h., před školou-pro rodiče a veřejnost

                    vystoupení žáků ZŠ u rozsvíceného vánočního stromečku,

                    tradiční vánoční výstava - soutěž o nejhezčího kapra, zveme na malé 

                    občerstvení

21.12.2018 - vánoční posezení pro žáky ve škole

 

 

 

VÁNOCE - PROJEKT

Rozsvěcení vánočního stromečku - 30.11.2018

 

 

ZŠ vyhlašuje tradiční vánoční soutěž , tentokrát o NEJHEZČÍHO VÁNOČNÍHO KAPRA. Odevzdáváme do 18.12.2018,  vyhodnocení proběhne dne 18.12.2018 o VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ.

  2.12.2018-ZŠ a MŠ Chvatěruby spolu s OÚ Chvatěruby pořádá Mikulášskou nadílku v Turistickém centru Chvatěruby, od 14.00 hodin pro všechny děti. Srdečně Vás zveme, těší se na Vás Mikuláš, čert a anděl.

ZŠ si dovoluje pozvat rodiče, prarodiče, absolventy a všechny přátelé školy na Vánoční rozjímání /vystoupení žáků ZŠ/, které se koná dne 18 .12.2018 od 17.00 hodin u ROZSVÍCENÉHO VÁNOČNÍHO STROMEČKU U ŠKOLY.

  

21.12.2018- vánoční posezení žáků s cukrovím  a malou nadílkou u stromečku ve škole, v době výuky

 

24.12.2018 - 2.1.2019 - vánoční prázdniny

LEDEN 2019

3. a 4.1.2019, ředitelské volno, škola 7.1.2019-pondělí

7.1.2019    PRŮVOD  3  KRÁLŮ OBCÍ,5.r.

 

 

 pololetní vysvědčení - 31.1.2019

 

POVINNÁ VÝUKA PLAVÁNÍ - 1.,2. ročník,začíná 4.2.2019,

informace pro rodiče žáci obdrží 9.1.2019.

 

-povinná výuka plavání ve dvou po sobě následujích ročnících základní školy v rozsahu 20 hodin v jednom šk.roce, tj. celkem 40 hodin povinné výuky plavání za dobu školní docházky

 

 

 

 

ÚNOR  2019

Masopust                                      22.2.2019

pololetní prázdniny                     1.2.2019

povinná výuka plavání začíná     4.2.2019

 

jarní prázdniny - 25.2. - 3.3.2019

22.2.2019, 9.30 h.- MASOPUST - tradiční masopustní obchůzka obcí, průvod masek vychází v 9.30 h. od ZŠ a pokračuje k OÚ požádat pí starostku o povolení

Masopustní průvod masek patřil ke každoročnímu veselí na vesnici. V tomto roce opět prastará tradice ožije.

Základní škola a Mateřská škola se rozhodly v této tradici pokračovat a v dětech tak upevňovat postoj ke starým zvyklostem.

Průvod by měly tvořit hlavně tradiční masky. Mezi ně patří Strakatý.Slaměný,kobyla,medvěd, medvědář, ras, smrtka, ženich, nevěsta, masky znázorňující řemesla - kominík, pekař, řezník, lazebník, apod. nebo jen vesnické postavy - sedlák, selka, chuďas, bába s nůší ......

Všechny rodiče prosíme o spolupráci - zhotovení masek. Bohatou inspiraci najdete na webových stránkách s touto tematikou. 

 

 BŘEZEN  2019

 

 20.3.2019- tradiční vynášení-topení ZIMY/MORENY/,vítání JARA,

                    průvod obcí, řeka Vltava

27.3.2019 - recitační soutěž, II.kolo

29.3.2019-  dopoledne - karneval, projekt Noc s H.CH. Andersenem, celodenní  

                    program-beseda, promítání, návštěva místní knihovny

 DUBEN 2019

9.,11.4.2019    zápis do 1.ročníku, 15.00 - 17.00 h. 

10.4.2019      pokusy s vakuem, beseda-ukázky

12. 4. 2019 Beseda Putování Arktidou

18.-22.4.2019 Velikonoční prázdniny18kkkk12mmmkkkkgzzsssPP712.4.20192.4mm.2019 - beseda, putování Aktido

23.4.2019 - škola

BAREVNÉ DNY VE ŠKOLE: 15.4. - červený,16.4..-modrý,17.4.-zelený den

 

 25.4.2019          školní foto                                                

30.4.2019- pěší túra 

30.4.2019 - pálení čarodějnic- u řeky, Turistické centrum

 

 

KVĚTEN 2019

 1.5.2019 - svátek práce

 8.5.2019 - státní svátek

20. - 24.5.2019  - škola v přírodě, pension Radvanice, celá škola

odjezd 7.30 h., sraz pod školou, odevzdáváme kartičku pojištěnce, očk.průkaz/stačí ofocený/, bezinfekčnost-od rodičů potvrzení, léky-podepsané, způsob podávání

Návrat- 24.5.2019, kolem 16.00 hodin na stejné místo

 31.5.2015 - školní MDD 

 

ČERVEN 2019

2.6.2019- MDD - Turistické centrum Chvatěruby/Obec Chvatěruby-škola,Hasiči,TJ Vltavan/

Výlet - Šťastný ranč-koně, Zlončice

Přátelské utkán-fotbal - Chvatěruby - Úžice

21.6.2019 - beseda s místními hasiči

21.6.2019 - spaní ve škole, 1. ročník

25.6.2019 - rozloučení se s 5. ročníkem

28.6.2019 - vysvědčení, ukončení školního roku 2018/2019,

                    žáci jdou domů kolem 9.30 h., není ŠD, zrušen oběd

 

 

 

Přeji krásné prázdniny.  

 

Zahájení šk.roku 2019/2020 - 2. září 2019, pondělí