Základní škola Chvatěruby

Zprávy pro rodiče

Prvňáčci

Jak můžete pomoci svým dětem: věnujte dítěti soustředěnou pozornost

                                                vyprávějte dítěti a čtěte mu

                                                pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

                                                rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

                                                vybírejte hry a činnosti a sami se do nich zapojte

                           upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,dole, vlevo.........

                           dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

                           trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

                           vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

Těšíme se na nové tvářičky.

Jak vybavit prvňáčka

 

V souladu s vyhláškou o základním vzdělávání poskytuje škola bezplatné základní školní potřeby v hodnotě 200,-Kč na žáka. Obvykle 2 tužky trojhranné, vodové barvy, plochý štětec,, barevné papíry, výkresy, náčrtové papíry, číslice, písmena, sešity a veškeré učebnice zdarma.

Rodiče žádáme o zajištění těchto pomůcek a vybavení:

- cvičební úbor a cvičební obuv se světlou gumovou podrážkou

/tepláková souprava,tričko,kraťasy, sportovní obuv na hřiště/

- látkový pytlík na cvičební úbor

- přezutí do školy se světlou podrážkou

- osobní ručník s poutkem, látkový ubrousek na svačinu, toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky

Prosím vše podepsat, děkuji.

AKTOVKA-

- školní potřeby: pouzdro-penál, plnící pero, guma, tužka, krouhátko, pastelky, plastelína, kulatý štětec, kelímek, hadřík, vodové barvy, zástěrku na výtvarnou výchovu,kovové nůžky se zakulacenou špičkou, lepidlo, složku na písmena a číslice, obaly na učebnice a sešity-obstarat až v září podle velikosti učebnic a sešitů,pravítko, desky na učebnice.

 

Ostatní informace Vám sdělí třídní učitel na informativní schůzce s rodiči na začátku školního roku 2018/2019 - 11.9.2018. 

Ředitelství ZŠ a MŠ Chvatěruby oznamuje rodičům -souladu se zákonem č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vělávání se uskuteční čníku v naší škole7

Zápis do 1.ročníku Základní školy Chvatěruby:

 Milé děti, blíží se Váš slavnostní den, den zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021 v naší  škole.

Přijďte s pěkným úsměvem a dobrou náladou. Těší se na Vás starší kamarádi, paní učitelky a zaměstnanci školy.

 

Co je třeba před nástupem do školy trénovat:

SEBEOBSLUHU/oblékání, stolování,WC/

SCHOPNOST SOUSTŘEDĚNÍ/15-20 minut, ale ne při hře/

ŘEČ, KOMINIKACE/slovní zásoba, logopedie - zavčas navštívit logopeda,přednést básničku či zazpívat/

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ/odloučení od rodičů, kontrolovat své nálady,vědomí zodpovědnosti za své chování, schopnost dodržovat pravidla,umět se vyrovnat s neúspěchem/

INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI /čiselná řada, větší a menší číslo, pravolevá orientace, barvy,tvary,časoprostorové pojmy-nad, pod, nahoře, dole/

 

 

Vážení rodiče, zápis dětí do 1.ročníku se koná 7.4.2020 a 8.2020, vždy od 15.00 do 17.00 hodin v budově Základní školy Chvatěruby.

K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.

Věk dítěte - 6 let k 31.8.2020

 Zapsány budou děti narozené v období od 1.9.2013 do 31.8.2014. K zápisu se dostaví i děti starší, které měly povolen odklad školní docházky.Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě ke školní docházce. Později narozené děti, pokud jsou duševně a tělesně vyspělé, mohou být zapsány do 1.ročníku na základě doporučení odborného lékaře, příslušné PPP a žádosti rodičů.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy - Chvatěruby, Zlončice, Kozomín.

Úkolem zápisu dítěte do 1. třídy je zjišťování, zda-li je dostatečně připravené a zralé na školní docházku. Během zápisu rodič vyplní zápisní lístek a formou povídání a hry se prověří školní zralost dítěte.

Zákonní zástupci dětí obdrží registrační číslo, výsledek zápisu bude zveřejněn- na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá ředitelka do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Mgr. Moravcová M., ředitelka školy

 

 

 

 

Účastníme se projektu "Celé Česko čte  dětem"  -

posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Celé Česko čte dětem je kampaní, která je zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize. Právě rodiče jsou těmi, kteří rozhodují o dlouhém a hezkém dětství svých ratolestí. A dětství je klíčem k celému dalšímu životu.

Pravidelné čtení - uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte, podporuje psychický rozvoj dítěte, posiluje jeho sebevědomí, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, formuje čtecí a písemné návyky, učí samostatnému myšlení,, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, uklidňuje, trénuje paměť, přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole, učí hodnotám a rozlišování dobra a zla, je výbornou zábavou, je prevencí patologických jevů, je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Čteme i v naší škole, rodiče nám mohou pomoci, rádi je pozveme k nám do školy, kde mohou předčítat našim žákům. Jestliže Vás tento projekt oslovil, svoji spolupráci můžete dohodnout s třídní učitelkou Vašeho dítěte.

Též jsme zapojeni do projektu "Ovoce do škol" 

cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny. Na čerstvé ovoce a zeleninu, zeleninové či ovocné šťávy mají nárok zcela zdarma všichni žáci 1.-5.ročníků. Schváleným dodavatelem je LAKTEA, která zajišťuje dodávky pro ZŠ v celé České republice.

a do projektu "Mléko do škol"

 

 Účastníme se projektu-Využíváme ICT ve výuce

 

Zahájení školního roku 2019/2020 -  v pondělí 2.9.2019, 8.00 hod. před školou.

 

Ve školním roce 2019/2020 -   školní družina pro žáky 1.-5.r. ročníku

 Začátek vyučování: 7.45 h.

 

Září 2019

2. září - záhájení školního roku, 8.00 hodin před školou

            žáci přijdou bez školních aktovek

            1.ročník- po zahájení přejde s rodiči,doprovodem do své třídy

            2.-5.r. - po zahájení přejdou pouze žáci do svých tříd s pí učitelkou

            ukončení: kolem 8.30 hodin, všichni žáci odchází domů

3.9. - obdrží žáci veškeré tiskopisy

           1. týden -2.-6.9. odpadá odpolední vyučování

           3.9. se žáci 1.r. učí do 9.25 h., 2.-5.r. do 11.25 hodin

           dále se všichni žáci budou řídit rozvrhem hodin, který obdrží 

           je zajištěna ŠD/pouze pro žáky1.,2.r., dále dle volné kapacity se přijímají ž. z

                 3.,4.,5.r. /

           zajištěny obědy ve školní jídelně 

           

Rozvrhy obdrží žáci v úterý         2019/2020  /bude upřesněno během září/!!!

Učíme se: 1. ročník PO    do 11.25 h.               4. ročník PO  do 12.20

                             ÚT    do 11.25                                ÚT   do 12.20

                             ST     do 11.25                               ST   do 12.20

                             ČT     do 12.20                               ČT   do 12.20

                             PÁ     do 11.25                                PÁ   do 12.20

                2. ročník PO    do 11.25                   5. ročník PO   do 12.20

                              ÚT    do 11.25                                ÚT   do 12.20

                              ST    do 12.20                               ST   do 14.10

                              ČT    do 12.20                              ČT   do 11.25 

                              PÁ    do 11.25                                 PÁ  do 14.10

                3. ročník  PO   do 11.25

                               ÚT   do 14.10

                               ST   do 12.20

                               ČT   do 12.20

                               PÁ   do 11.25

 

9.9. 16.00 hodin - třídní schůzky       1.,2.,3.,.5. ročník

 12.9.2019 - začíná plavecký výcvik, 1.2. ročník

             

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen 2019

1.10.2019 - zahájena činnost školních kroužků/viz zájmové kroužky/ 

9.10.2019 - výchovný koncert, Já písnička   - ve škole

22.10.2019 - pěší túra, celá škola /batůžek - svačina, pití, kapesníky,pláštěnka,

sportovní oblečení a obuv/, oběd zajištěn, družina též

 

Soutěž o nejhezčí dýni - pořádá ŠD,ZŠ

22.10. a 23.10.2019 - příjem dýní

25.10.2019 - vyhodnocení a vrácení dýní domů

28.10.2019 - státní svátek

29., 30.10.2019    Podzimní prázdniny

 

 

 Listopad 2019

 

 

28.11.2019 - konzultace s rodiči, 1.,2.,3.,4.,5.r.

25.11.2019 - zazimování broučků, projekt,příprava přírody na ZIMU 

29.11.2019 - rozsvěcení vánočního stromečku,školní děti

VYHLÁŠENÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE "O NEJHEZČí VÁNOČNÍ OZDOBU"

 

Prosinec 2019

 

1.12.2019 Mikulášská, 14.00 h. -TC Chvatěruby

5.12.2019 FOTO žáků/stolní kalendáře/270,-Kč

 6.12. 2019 Mikulášská nadílka ve škole

17.12.2019 - VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ, 17.00 h., před školou-pro rodiče a veřejnost

                    vystoupení žáků ZŠ u rozsvíceného vánočního stromečku,

                    tradiční vánoční výstava - soutěž o nejhezčí ozdobu, zveme na malé 

                    občerstvení a popovídání si

20.12.2019 - vánoční posezení pro žáky ve škole

 

 

 

VÁNOCE - PROJEKT

Rozsvěcení vánočního stromečku - 29.11.2019

 

 

ZŠ vyhlašuje tradiční vánoční soutěž , tentokrát o NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OZDOBU. Odevzdáváme do 16.12.2019,  vyhodnocení proběhne dne 17.12.2019 o VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ.

  1.12.2019-ZŠ a MŠ Chvatěruby spolu s OÚ Chvatěruby pořádá Mikulášskou nadílku v Turistickém centru Chvatěruby, od 14.00 hodin pro všechny děti. Srdečně Vás zveme, těší se na Vás Mikuláš, čert a anděl.

ZŠ si dovoluje pozvat rodiče, prarodiče, absolventy a všechny přátelé školy na Vánoční rozjímání /vystoupení žáků ZŠ/, které se koná dne  .1712.2019 od 17.00 hodin u ROZSVÍCENÉHO VÁNOČNÍHO STROMEČKU U ŠKOLY.

  

20.12.2019- vánoční posezení žáků s cukrovím  a malou nadílkou u stromečku ve škole, v době výuky

 

23.12.2019 - 3.1.2020 - vánoční prázdniny

 

LEDEN 2020

 škola 6.1.2020-pondělí

6.1.2020    PRŮVOD  3  KRÁLŮ OBCÍ,5.r.

 

 

pololetní vysvědčení - ve čtvrtek 30.1.2020

 

pololetní prázdniny - pátek 31.1.2020 

 

 

ÚNOR  2020

Masopust                                      .2020

 

.2020, 9.30 h.- MASOPUST - tradiční masopustní obchůzka obcí, průvod masek vychází v 9.30 h. od ZŠ a pokračuje k OÚ požádat pí starostku o povolení

Masopustní průvod masek patřil ke každoročnímu veselí na vesnici. V tomto roce opět prastará tradice ožije.

Základní škola a Mateřská škola se rozhodly v této tradici pokračovat a v dětech tak upevňovat postoj ke starým zvyklostem.

Průvod by měly tvořit hlavně tradiční masky. Mezi ně patří Strakatý.Slaměný,kobyla,medvěd, medvědář, ras, smrtka, ženich, nevěsta, masky znázorňující řemesla - kominík, pekař, řezník, lazebník, apod. nebo jen vesnické postavy - sedlák, selka, chuďas, bába s nůší ......

Všechny rodiče prosíme o spolupráci - zhotovení masek. Bohatou inspiraci najdete na webových stránkách s touto tematikou. 

 

 BŘEZEN  2020

 2.3.-8.3.2020   jarní prázdniny

 23.3.2020- tradiční vynášení-topení ZIMY/MORENY/,vítání JARA,

                    průvod obcí, řeka Vltava

 

.3.2020-  dopoledne - karneval, projekt Noc s H.CH. Andersenem, celodenní  

 

                    program-beseda, promítání, návštěva místní knihovny

 DUBEN 2020

7.,8.4.2020    zápis do 1.ročníku, 15.00 - 17.00 h.

 

9.-13.4.2019 Velikonoční prázdniny18kkkk12mmmkkkkgzzsssPP712.4.20192.4mm.2019 - beseda, putování Aktido

14.4.2020- škola

BAREVNÉ DNY VE ŠKOLE: 15.4. - červený,16.4..-modrý,17.4.-zelený den

 

                                                     

30.4.2020- pěší túra 

30.4.2019 - pálení čarodějnic- u řeky, Turistické centrum

 

 

KVĚTEN 2020

 1.5.2019 - svátek práce

 8.5.2019 - státní svátek

 

 1.6.2020- školní MDD 

 

ČERVEN 2020

.2020- MDD - Turistické centrum Chvatěruby/Obec Chvatěruby-škola,Hasiči,TJ Vltavan/

Výlet - Šťastný ranč-koně, Zlončice

Přátelské utkán-fotbal - Chvatěruby - Úžice

.2020- beseda s místními hasiči

19.6.2020 - spaní ve škole, 1. ročník

25.6.2020 - rozloučení se s 5. ročníkem

30.6.2020- vysvědčení, ukončení školního roku 2019/2020,

                    žáci jdou domů kolem 9.00 h., není ŠD, zrušen oběd

 

 

 

Přeji krásné prázdniny.  

 

Zahájení šk.roku 2020/2021 - 1. září 2020, úterý