Základní škola Chvatěruby

Zájmová činnost  pro školní rok 2018/2019

 bude upraveno a sděleno v průběhu září 2018

                                                      
Pěvecký kroužek                                                   

Literárně- výtvarný kroužek    

Anglický jazyk ,německý jazyk                        

                                 1.ročník   

                                 2. ročník  

                                 3. ročník   

                                 4. ročník  

                                 5. ročník                              

                                                              

                                  

                                                                                    

Tenisový kroužek     pondělí, čtvrtek        13.00 - 16.00 hodin

                                                       

                                     

                                      

                                                                                                       

Sportovní průprava pro kluky          úterý       

                                               

                     

Přírodovědný kroužek                  

 

Karate                                

                                         

      

 

 

 

 

 

Obecní tělocvična Základní školy Chvatěruby

 

 

    Blíže na stránkách obce Chvatěruby v sekci sport.