Mateřská škola Sluníčko

Akce MŠ od 1.9.2023 do 30.6.2024- bude průběžně doplňováno

divadlo Minor,Praha, Mikulášská nadílka, karneval, vánoční besídka u stromečku, pečení cukroví, soutěže, vycházky, hraní si a spoustu zajímavého, školka v přírodě, návštěva ZŠ - před zápisem do 1. ročníku

MŠ využívá tělocvičnu ZŠ, sportovní areál - hřiště, školní zahradu, kde tráví při příznivém počasí spoustu času při svém hraní. Hraním si mohou děti rozvíjet duševní a fyzické schopnosti už ve velmi raném věku. Děti při hře vůbec nevnímají, že se rozvíjí, ale vy jejich pokroky vidíte, a proto byste je měli podporovat, neboť v dnešním přetechnizovaném světě si některé děti neumí téměř hrát.

 

MŠ Chvatěruby je zapojena do projektu " Celé Česko čte dětem"

Čteme i v naší MŠ, rodiče nám mohou pomoci, rádi Vás  přivítáme jako dobrovolné čtenáře.

Tato osvětová a mediální kampaň se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, na propagaci hodnotné literatury a vytváření pevných vazeb v rodině prostřednictví společného čtení.

 

 

Školní akce 2023/2024

I.Pololetí

Září: 18.9.2023 - Klaun s Cecilkou

Říjen: 10.10.2023 - divadlo Z bedny - Pohádka o ježkovi

          23.10.2023 - divadlo Ondřej - Podzimní pohádka

Listopad: 10.11.2023 - divdlo Koloběžka - Červená Karkulka

Prosinec: 1.12.2023 - divadlo Z bedny - Vánoční pohádky-Mikulášská nadílka

             20.12.2023 - Sváťovo dividlo - Pejsek s kočičkou slaví Vánoce

Leden: 8.1.2024 - divadlo Koloběžka - Kuchařské čepice

           19.1.2024 - Cirkus Adonis