Mateřská škola Sluníčko

Akce MŠ

divadlo Minor,Praha, Mikulášká nadílka, karneval, divadlo Vltava Kralupy, vánoční besídka u stromečku, pečení cukroví, soutěže, vycházky, hraní si a spoustu zajímavého, školka v přírodě, návštěva ZŠ - před zápisem do 1. ročníku

Anglický jazyk - kroužek

Aerobik pro děti MŠ

MŠ využívá tělocvičnu ZŠ, sportovní areál - hřiště, školní zahradu, kde tráví při příznivém počasí spoustu času při svém hraní. Hraním si mohou děti rozvíjet duševní a fyzické schopnosti už ve velmi raném věku. Děti při hře vůbec nevnímají, že se rozvíjí, ale vy jejich pokroky vidíte, a proto byste je měli podporovat, neboť v dnešním přetechnizovaném světě si některé děti neumí téměř hrát.

 

MŠ Chvatěruby je zapojena do projektu " Celé Česko čte dětem"

Čteme i v naší MŠ, rodiče nám mohou pomoci, rádi Vás  přivítáme jako dobrovolné čtenáře.

Tato osvětová a mediální kampaň se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, na propagaci hodnotné literatury a vytváření pevných vazeb v rodině prostřednictví společného čtení.

 

 

Školní akce 2018/2019

 4.9.2018    informativní třídní schůzka pro rodiče

13.9.2018   divadlo z bedny O ježkovi

25.9.2018    Klaun s Cecilkou

15.10.2018  Sváťovo dividlo  Zlatovláska

25.10.2018  divadlo Ondřej   Krejčík hrdina

31.10.2018   Halloween v MŠ - karneval

1.11.  2018   Sázení pamětní lípy /ZŠ a MŠ/

6.11.2018     Živá zvířátka a kouzelník

14.11.2018   Planetárium

20.11.2018   divadlo Trumpeta   O slunci a králi Hamounovi

5.12.2018     Štěpánčino divadlo     O zlobivém ševci

5.12.2018     Mikulášská nadílka   /MŠ a ZŠ/

11.12.2018   Vánoční besídka pro rodiče /Žabičky, Berušky, Kuřátka/

12.12.2018    divadlo Z bedny    Vánoční pohádka

13.12.2018    Vánoční besídka pro rodiče /Rybičky/

13.12.2018    Fotografování dětí - sada

17.12.2018    divadlo Koloběžka    Pohádka o veselém vánočním stromečku

7.1.2019        divadlo Koloběžka Rodinka Palečkovic aneb jak vyzrát na bacily

21.1.2019       divadlo Ondřej    Cesta na Sever

4.2.2019         divadlo Koloběžka,Pohádka z kuchařské čepice

15.2.2019       agentura Dětské programy-karneval

5.3.2019         vyšetření očí-jen přihlášené děti

14.3.2019        Divadlo Z bedny-Veselá pohádka

28.3.2019        Canisterapie - psy Borůvka,Fidorka

8.4.2019          Sváťovo dividlo

17.4.2019        Workshop Dopravní výchova, Ekologie - odpady

30.4.2019        Štěpánčino divadlo O zapomětlivé čarodějnici

15.5.2019         divadlo Ondřej-Víla Ohavka

30.5.2019         Sváťovo dividlo - Den dětí v MŠ

6.6.2019           divadlo Koloběžka-Jak šli Indiáni za sluncem

25.6.2019          Sváťovo dividlo Šerpování předškoláků, Tur. centrum Chvatěruby