Školní jídelna

telefon: Školní jídelna 315 787 037 

Školní jídelna - je umístěna v areálu MŠ, vaří se tu a peče, aby si školčata mohla bezstarostně hrát a ti větší školáci se zase mohli vzdělávat.

 

Pro žáky ZŠ je od 9/2017 přistavena nová část školní jídelny.

 

Stravu do jídlonosiče je možné odebrat 1.den nemoci v jídelně ZŠ.   V době od 11.00 do 11.15 hodin. (zvoňte na zvonek školní jídelny u hlavního vchodu).

 

Změna "Informace o zpracování a ochraně osobních údajů" školní jídelna

......doba poskytnutí souhlasu-po dobu docházky do ZŠ a MŠ Chvatěruby  !!!!!!!!!!!!!!!!

/změny nahlásit, prosím zaškrtnout - souhlas ANO -NE/

 

14.10.2020

Školní jídelna je otevřena i v době distanční výuky.

Vedoucí ŠJ odhlásila strávníkům obědy od středy 14.10.2020.

Máte možnost své dítě přihlásit ke stravování.

Obědy se budou vydávat v době od 11.00 do 11.30 h. do jídlonosičů v jídelně.

Během dne se můžete přihlásit telefonicky /315787037,ŠJ/ nejpozděki do 13.00h.,

strava bude poskytnuta od následujícího dne.