Základní škola Chvatěruby

Školská rada

1.11.2005 založena Rada školy, jejími členy jsou:

pro šk. rok 2018/2019

za ZO - paní Pavlína Grunclová

za ZŠ - paní Věroslava Davídková

za rodiče - paní Petra Ravič