Školní jídelna

Ceník obědů   od 1.února 2018

:   strávníci do 7 let      polodenní  stravné          24,-

                                      celodenní   stravné          31,-

 

         strávníci    7 let       polodenní   stravné          30,-

                                      celodenní   stravné          37,-

 

 

-   strávníci                                     1.-4. třída- 24,-Kč

         strávníci                                        5. třída- 26,-Kč

Stravné se platí v hotovosti nebo převodem na účet ŠJ do 25. dne v měsíci(na měsíc následující).

Přihlášení i odhlášení obědů je nutné den dopředu do 14.00 hodin.