Základní škola Chvatěruby

Projektové dny - v průběhu nového školního roku 2022/2023 bude průběžně upravováno

 

Září   2022          Nový školní rok

                          projekt Ovoce, mléko do škol-žáci obdrží ovoce a mléko

                          zdarma

                          pěší túra do okolí školy-poznáváme okolí školy

                          

                           

říjen 2022      Podzim ve škole - výstavka ovoce a zeleniny

                           Česko čte dětem - projekt

                           Dýňování

                           11.10.2022 - foto, kalendáře-sada, 330,-Kč

Listopad 2022    Podzimní příroda, Zazimování broučků

                            Advent

                           28.11.2022 - výlet autobusem, Čokoládovna,Svíčkárna

                                                 RHODAS,Šestajovice    

                            VYHLÁŠENÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE: "VÁNOČNÍ OZDOBA"

Prosinec 2022         Vánoce:

                           Rozsvěcení vánočního stromečku  27.11.2022

                           Mikulášská v télocvičně-maškarní rej 

Mikuláš ve škole-- 6.12.2022, nadílka

                           Soutěž o nejhezčího VÁNOČNÍ OZDOBU - výstavka ve škole

                            - hodnocení nejhezčí OZDOBY proběhne po vystoupení žáků - Vánoční rozjímání 

 - Vánoční rozjímání před školou u vánočního stromečku,neb v místním kostele       -  pásmo koled žáků ZŠ  - 19.12.2022, 17.00 h.

 - vánoční besídka žáků ve škole v rámci tříd, 20.12.2022

 

 Leden 2023: Průvod 3 králů

                       Po opravě plaveckého bazénu v Kralupech,je objednán Plavecký 

                        výcvik

 Únor 2023: Masopust-průvod obcí

Březen 2023:Vítání JARA

             Noc s Andersenem  - projekt ve škole               

Duben 2023:  Velikonoce - výstava,Barevné dny    

Velikonoce 2023

vážení rodiče, milé děti,

dávno již tomu,kdy v ulicích naší obce žáci naší školy s řehtačkami a trakaři o Velikonocích sdělovali místním, že zvony z kostela Petra a Pavla, zase jako každý rok odlétly do Říma.

Bylo by dobře našim nejmenším povědět a povyprávět si s nimi, že nejhezčí svátky Jara nejsou jen pomlázka a košíček plný barevných vajíček.

                                                                    

Čarodějnický den       

čarodějnická tradice obnovena 

Poslední dubnový den tradičně patří pálení čarodějnic a končí Filipojakubskou nocí. Také v naší škole udržujeme tuto tradici.

Tento den všichni žáci v čarodějnickém rouchu se účastní čarodějnické výuky za pomoci kouzel, soutěží a různých hrátek. Jednotlivé ročníky měly výuku protkanou tematickými kvízy nebo kreaktivní činností.Vařily lektvary, zvládaly jednoduché kouzlení a uspořádaly průvod obcí.

Děti odcházely domů s úsměvem a těšily se na večerní grilování s rodiči.

 

Květen 2023: Zdravý životní styl, turistika-projekty v jednotlivých třídách

                       Plánujeme školu v přírodě

Červen 2023: Sportovní dny, školní výlet, závěrečné foto dle jednotl.ročníků,

.6.2023 - slavnostní rozloučení se s 5.ročníkem, vystoupení žáků 1.-5.r pro rodiče