Základní škola Chvatěruby

Projektové dny

Září                    Nový školní rok

říjen             Podzim ve školní družině - výstavka ovoce a zeleniny

                           Ovoce do škol

                           Česko čte dětem

                      Dýňování

Listopad         Podzimní příroda, Zazimování broučků

                       Advent

Prosinec          Vánoce:

                           Rozsvěcení vánočního stromečku

                           Mikulášská v TC-maškarní rej, Mikuláš ve škole-obchůzka v MŠ

                           Soutěž o nejhezčího vánočního kapra - výstavka ve škole 

                            / hodnocení nejhezčího kapra proběhne po vystoupení žáků - Vánoční rozjímání, před školou u vánočního stromečku/

 - Vánoční rozjímání před školou u vánočního stromečku - pásmo koled žáků ZŠ  

 - vánoční besídka žáků ve škole

 Leden: Průvod 3 králů

Únor: Masopust-průvod obcí

Březen: Vítání JARA

             Noc s Andersenem  - večerní projekt ve škole                   

Duben:   Velikonoce - výstava,Barevné dny                         

Květen: Dílničky

Červen: Sportovní dny, školní výlet