Školní jídelna

Zprávy ŠJ

 
Od tohoto školního roku 2018/2019 je i nadále možné platit stravné v hotovosti, nebo nově převodem z účtu na měsíc následující Stravné se bude platit do 25.dne v měsíci . Strávníci dostanou přihlášku ke stravování ( je důležité napsat rodné číslo /bez lomítka/ strávníka a zatrhnout způsob placení), dotazník týkající se GDPR a lístek s informacemi o placení a co se týká ŠJ. Vyplněné prosím vrátit  do 10. září.  Na nástěnce ve škole a školce bude viset lístek s termínem placení. (Týká se placení v hotovosti). 

Stravné se vybírá zálohově a vyúčtování bude provedeno v polovině a na konci školního roku.

I nadále se odhlašují i přihlašují strávníci den dopředu do 14.00 hodin osobně v ŠJ, nebo na tel. čísle 315787037. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována.

Jestliže nebude stravné uhrazeno včas, jídelna stravování neposkytne.

 

                                                                   Sochaničová Lenka

                                                                   vedoucí ŠJ

 

  Stravné  na červen  se vybírá  :  od 27.5. do 31.5.  denně od 6.00

 placené v  hotovosti MŠ i ZŠ                do     8.00 v  do kanceláři ŠJ    

 

             

 

   

                              

                                                

                                                             

    Upozornění pro rodiče:

        Při platbě převodem upozorňuji, že poslední platba bude v květnu 2019

        (na červen).                                      

         Nezapomeňte zrušit platební příkaz na červen!