Základní škola Chvatěruby

Organizace školního roku

Školní rok 2022/2023

Zahájení školního roku  - ve čtvrtek 1. září 2022

v 8.00 hodin -  před školou

Tento den děti odchází domů po zahájení, kolem 8.30 h.

žáci 1.ročníku: výuka     2.9. 2022  od 7.45h. do 9.30 h.

                                       dále dle rozvrhu, který žáci obdrží 2.9.2022

žáci 2.-5.ročníku: výuka  2.9.2022  od 7.45h do 11.30 h.,  dále dle rozvrhu

přihlašovací lístky do ŠD a na obědy,rozvrhy a další tiskopisy obdrží žáci 2.9.2022

2.9.2022- pro přihlášené děti na obědy do ŠJ - zajištěné obědy

               - pro přihlášené děti do ŠD - zajištěna družina

Začátek vyučování od 2.9.2022 je každý den od 7.45 h., nejdéle do 14.10 h.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH. STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH

 Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

  1. 2. - 19. 2. 2023 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.