Základní škola Chvatěruby

Organizace školního roku

Školní rok 2019/2020

Zahájení školního roku  - v pondělí 2. září 2019

v 8.00 hodin -  před školou

Tento den děti odchází domů po zahájení, kolem 8.30 h.

žáci 1.ročníku: výuka     3.9.2019    do 9.30 h.

                                          dále dle rozvrhu, který žáci obdrží 3.9.2019

žáci 2.-5.ročníku: výuka  3.9.2018            do 11.30 h.         dále dle rozvrhu

přihlašovací lístky do ŠD a na obědy obdrží děti v den zahájení 2.9.2019

3.9.2019 - pro přihlášené děti na obědy do ŠJ - zajištěné obědy

                 - pro přihlášené děti do ŠD - zajištěna družina

- do školní družiny přijímáme děti z 1.,2. ročníku, dále žáky 3.r.dle volných míst

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách v pondělí 2.září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30.1.2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30.6. 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10.2019 a středu 30.10.2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23.12.2019 a skončí v pátek 3.1.2020,

vyučování začne v pondělí 6.1. 2020.

Pololetní vysvědčení - čtvrtek 30.1.2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

termín                                     okres

2.3. 2020 - 8.3.2020               Mělník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9.4. a pátek 10.4. 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1.7.2020 do pondělí 31.8.2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1.září 2020.