Základní škola Chvatěruby

Organizace školního roku

Školní rok 2018/2019

Zahájení školního roku  - v pondělí 3. září 2018

v 8.00 hodin -  před školou

Tento den děti odchází domů po zahájení, kolem 8.30 h.

žáci 1.ročníku: výuka     4.9.2018    do 9.30 h.

                                          dále dle rozvrhu, který žáci obdrží 4.9.2018

žáci 2.-5.ročníku: výuka  4.9.2018            do 11.30 h.         dále dle rozvrhu

přihlašovací lístky do ŠD a na obědy obdrží děti v den zahájení 3.9.2018

4.9.2018 - pro přihlášené děti na obědy do ŠJ - zajištěné obědy

                 - pro přihlášené děti do ŠD - zajištěna družina

- do školní družiny přijímáme děti z 1.,2. ročníku, dále žáky 3.r.dle volných míst

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách v pondělí 3.září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31.1.2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.6. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29.10.2018 a úterý 30.10.2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22.12.2018 a skončí ve středu 2.1.2019,

vyučování začne ve čtvrtek 3.1. 2019.

Pololetní vysvědčení - čtvrtek 31.1.2019 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

termín                                     okres

25.2. 2019 - 3.3.2019               Mělník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.4. a pátek 19.4. 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29.6.2019 do neděle 1.9.2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2.září 2019.