Základní škola Chvatěruby

Organizace školního roku

Školní rok 2020/2021

Zahájení školního roku  - v úterý 1. září 2020

v 8.00 hodin -  před školou

Tento den děti odchází domů po zahájení, kolem 8.30 h.

žáci 1.ročníku: výuka     2.9., 3.9.2020   do 9.30 h.

                                          dále dle rozvrhu, který žáci obdrží 2.9.2020

žáci 2.-5.ročníku: výuka  2.9.2020           do 11.30 h.         dále dle rozvrhu

přihlašovací lístky do ŠD a na obědy obdrží děti v den zahájení 1.9.2020

2.9.2020- pro přihlášené děti na obědy do ŠJ - zajištěné obědy

                 - pro přihlášené děti do ŠD - zajištěna družina

- do školní družiny přijímáme děti z 1.,2.,3.ročníku, dále žáky 4.,5..r.dle volných míst

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách v úterý 1.září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28.1.2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30.6. 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29.10.2020 a pátek 30.10.2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve 23.12.2020  a skončí v neděli 3.1.2021,

vyučování začne v pondělí 4.1. 2021.

Pololetní vysvědčení - čtvrtek 28.1.2021. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

termín                                     okres

8.3. 2021 - 14.3.2021                Mělník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1.4. a pátek 2.4. 2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1.7.2021 do úterý 31.8.2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1.září 2021.