NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Chvatěruby, okres Mělník přijme

2 pedagogické síly na 1.stupeň, znalost AJ.

Klademe důraz na přátelskou atmosféru a kvalitu výuky.Proto uvítáme do týmu posily s aktivním a kreativním přístupem ke školní a mimoškolní činnosti. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, vstřícný přístup a dobrý kolektiv, k dispozici garsoniéru v blízkosti školy. Přivítáme i absolventy nebo studenty dokončující studium na pedagogické fakultě, kvalif.předpoklady dle zák.563/2004 Sb.o pedagog.prac. v platném znění.

Nabídky s profesním životopisem zasílejte na e-mail: moravi@centrum.cz, pro bližší informace volejte: 732903251

 

VEŠKERÁ SDĚLENÍ RODIČŮM, JENŽ SE TÝKAJÍ PŘERUŠENÍ  VÝUKY V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ZŠ A MŠ, JSOU UMÍSTĚNY:

ZŠ - ZPRÁVY PRO RODIČE

MŠ - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

 

 

Děkujeme za ochranné pomůcky věnované škole paní Vávrové a za dezinfekční prostředky věnované paní Tomsa.

Mgr.Miroslava Moravcová, řed. školy

 

 

Základní škola a Mateřská škola Chvatěruby

Zřizovatel: Obec Chvatěruby

IČO: 71003771

telefon: Základní škola

315 787 039

e-mail: moravi@centrum.cz

Školní vzdělávací program -

"TVOŘIVÁ  ŠKOLA"

Spádové obce:

Chvatěruby, Zlončice, Dolánky, Kozomín

Přijímáme i děti z okolních spádových oblastí.

Vybavení školy:

pracovna informatiky, zrekonstruovaná tělocvična, nádherné hřiště, funkčně zařízené, prostorné a vybavené učebny s pomůckami, školní knihovna , ŠD

Projekt - EU peníze školám - Interaktivní škola

cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání.

Naše škola uplatňuje prvky klasického i moderního vyučování, chceme naučit využívat nabyté vědomosti žáků pro praktické užití. Snažíme se vést žáky k tvořivosti a aktivitě při vyučování. Chceme aby děti měly z výuky radost. Naším cílem je vzdělávat je i ke zdravému životnímu stylu.

Naší prioritou je vést žáky k všestrannému používání informačních technologií. Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií.. podporovány jsou takové činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.

 

V neposlední řadě je naším cílem podpořit pedagogy pomocí dalšího vzdělávání v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Naše škola je v současné době vybavena 3 interaktivními tabulemi

Počet žáků:   63

Škola nabízí:

klidné a zdravé prostředí, péče o zdraví dětí - pobyt dětí o přestávce venku na zahradě, pitný režim,  bruslení na vlastním kluzišti - Náplavka, tůně, zimní švp - Špindlerův Mlýn, letní švp,odborná péče pro děti, u kterých se objeví vývojové poruchy učení, výlety, kulturní akce- divadla, kino,spaní ve škole, závěrečné vystoupení pro rodiče a veřejnost. K udržení tradičních lidových zvyků na naší škole přispívá každoroční nadílka Barbory, obchůzka čertů s Mikulášem a andělem, je uspořádána vánoční výstava, pořádáme Vánoční rozjímání s pásmem koled pro rodiče a veřejnost v místním kostele sv. Petra a Pavla, průvod Tří Králů obcí, vinšování štěstí a zdraví, na jaře topíme Zimu - Morenu a vítáme Jaro, malujeme kraslice a posléze hodujeme, účastníme se pálení čarodejnic a všeho zlého, pořádáme dětský den s bohatým programem, karneval pro děti,tematické soutěže a výstavy.

Nabízíme zájmové kroužky

Sportovní akce - soutěže - Olympiáda na hřišti, švihadlový maratón, utkání v kopané na hřišti mezi naší školou a školou z Úžic, vybíjená, košíková, stolní tenis, tenis, orientační běh,školu v přírodě, a jiné.

Obecní tělocvična Základní školy Chvatěruby

Blíže na stránkách obce Chvatěruby v sekci sport.