Základní škola a Mateřská škola Chvatěruby

Vedení školy

Mgr. Miroslava Moravcová

ředitelka ZŠ

telefon: 315 787 039

e - mail: moravi@centrum.cz

 

Učitelé

pedagogický sbor:  
Mgr. Miroslava Moravcová ředitelka ZŠ, třídní 1.ročníku
Bc.Květa Kocianová učitelka ZŠ, třídní  4.ročníku
Mgr.Marie Hoffmannová učitelka ZŠ, třídní  2.ročníku
Mgr.Andrea Vavřichová učitelka ZŠ, třídní  3.ročníku

Mgr. Dáša Hanousková

Ing.Marie Hanková

učitelka ZŠ, třídní 5.ročníku

učí výchovy,Prv,pověřenec GDPR

Věroslava Davídková

vedoucí vychovatelka ŠD, učí výchovy,zástupce ředitelky školy

Lenka Zadáková vychovatelka ŠD
Světlana Vitnerová

školnice ZŠ

J. Šebestová, Ing. O. Šestáková účetní školy
   
 p. J.Hofman správce sítě PC

Využíváme ICT ve výuce

více o projektu Využíváme ICT ve výuce