Základní škola a Mateřská škola Chvatěruby

Vedení školy

Mgr. Miroslava Moravcová

ředitelka ZŠ

telefon: 315 787 039, 732903251

e - mail: moravi@centrum.cz

 

Učitelé

pedagogický sbor:  
Mgr. Miroslava Moravcová ředitelka ZŠ, třídní 1.ročníku
Bc.Květa Kocianová učitelka ZŠ, třídní  3.ročníku
Mgr. Dorotea Sehnalová učitelka ZŠ, třídní  2.ročníku
Věroslava Davídková učitelka ZŠ, třídní  4.ročníku

Mgr. Iveta Jirasová

Kamil Gruncl,učitel TV

Ivana Derflová,lektorka AJ

učitelka ZŠ, třídní 5.ročníku

učí TV 1.-5.ročník

 učí AJ v 5.r.

Věroslava Davídková

vedoucí vychovatelka ŠD, pověřený zástupce ředitelky školy

Lenka Zadáková,Kateřina Vávrová vychovatelky ŠD

Světlana Vitnerová

Světlana Váňová

školnice ZŠ

J. Šebestová, Ing. O. Šestáková účetní školy
 Ing.Zdena Bohmová pověřenec GDPR
 p. J.Hofman správce sítě PC

Využíváme ICT ve výuce

více o projektu Využíváme ICT ve výuce