Mateřská škola Sluníčko

Aktuální informace pro rodiče

Sdělení ředitelství ZŠ a MŠ

 

 ŠKOLA V PŘÍRODĚ- ŠUMAVOUS,10. - 14.6.2019

10.6. - pondělí, děti dojely v pořádku, obědvají, svítí sluníčko

           děti zdraví rodiče 

11.6. - úterý, druhý den pobytu v přírodě, děti jsou spokojené, veselé,

           chutná jim, byly na raftech, včera usnuly ve 20.00 hodin

            pusinku rodičům

12.6. - středa, celodenní výlet, děti byly spokojené,

           posílají pozdrav

13.6. - čtvrtek, vycházka do okolí- hry, projížďka na koních,opékání buřtů

           zítra se uvidíme, ahoj

14.6. - snídaně, hry, balíme se, návrat domů mezi 15.30 -  16.00 hodin

           těšíme se

 

 

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021-

zápis proběhne dne: ............. v budově MŠ, od 14.00 do 17.00 hodin,

vyzvedávání přihlášek do MŠ.

K zápisu je nutné přinést: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Dne  9 .5. 2019 od 14.00 h. do 17.00 h. mohou zákonní zástupci dítěte nahlédnout do spisu, vyjádřit se k podkladům, odevzdávání přihlášek do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do předškolního zařízení budou odeslána zákonným zástupcům dítěte doporučeně poštou, či si je převezmou osobně v MŠ Chvatěruby.

 

NA STRÁNKÁCH MŠMT JE :INFORMAČNÍ MATERIÁL K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ SOUVISÍ S NOVELOU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA. JDE O ZAVEDENÍ POVINNÉHO ROKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

 

Škola v přírodě:

  10. - 14.června 2019                      Šumavous

 

Uzavření školky o hlavní prázdniny:

pondělí 8.7. do pátku 23.8

 

Provoz MŠ bude zahájen: pondělí  26.8.2019