29.9.2023 - uzavření MŠ, výměna vodovodního potrubí v kuchyni MŠ.

 

               ! ! ! 

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 PROBĚHNE V TERMÍNU- 2.5.2023, od 14.00 do 17.00 h., v budově MŠ.      

 

Dokumenty, které k zápisu dokládáte:

1/ kompletně vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2/ Přihláška dítěte k zápisu do MŠ

3/ kopie občanského průkazu zák.zástupce

4/ kopie rodného listu dítěte

Tyto dokumenty 

 

-přineste osobně k zápisu dne 2.5.2023, od 14.00 do 17.00 h. do budovy MŠ,čp.177, kde je též můžete vyplnit na připravené tiskopisy + předat uvedené kopie

 

Po obdržení všech žádostí, t.j. do 2.5.2023, bude 11.5.2023 zákonným zástupcům zasláno neb předáno proti podpisu osobně 11.5.2023, Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ. Tento den je i možnost nahlédnout do spisu, vyjádřit se k podkladům  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

Výše zmíněné dokumenty - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Přihláška dítěte k zápisu do MŠ, Čestné prohlášení - naleznete na web.str.školy Chvatěruby-Mateřská škola, DOKUMENTY

/k vytištění : MŠ,dokumenty/

Kritéria pro přijetí do předškolního zařízení

- do předškolního zařízení ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník se přijímají děti po dovršení tří let věku, duševně,

smyslově a tělesně zdravé, zvládající základní hygienické potřeby.

1.Děti 1 rok před nástupem do ZŠ

2.Děti, u kterých ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník rozhodla o odkladu šk.docházky

3.Děti s trvalým pobytem ve Chvatěrubech, Zlončicích, Kozomíně,Postřižíně,dle věku dítěte

4.Kapacita předškolního zařízení

5.Dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním /zák.č.258/2000Sb.,O ochraně veř. zdraví,§50/

6.a/Děti, které dovrší 3 let věku do 31.12.2023 mohou již nastoupit od 1.9.2023

  b/Děti, které dovrší 3 let věku po 31.12.2023 mohou nastoupit od  1.1.2024

7.Děti z okolních obcí

V případě jakýchkoliv nejasností pište na e-mail: moravi@centrum.cz

 

 

 

 

 

Školní rok 2023/2024

 

Provoz MŠ  BĚHEM PRÁZDNIN   

   -UZAVŘENÍ MŠ O PRÁZDNINÁCH:   10.7. - 18.8.2023                              

 

 

MŠ CHVATĚRUBY - DODRŽOVÁNÍ PŘÍSNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ,

                            DO ŠKOLKY PŘICHÁZEJÍ POUZE ZDRAVÉ DĚTI, V PŘÍPADĚ        

                            ZÁCHYTU ŽÁKA S TEPLOTOU, RÝMOU, KAŠLEM ČI JINÝM

                            PŘÍZNAKEM VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ, DÍTĚ NEBUDE DO ŠKOLKY

                            PŘIJMUTO. VÝSKYT VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ ZJIŠTĚNÝ BĚHEM

                            POBYTU DÍTĚTE VE ŠKOLCE, IHNED SE INFORMUJE ZÁKONNÝ

                            ZÁSTUPCE, ABY SI DÍTĚ VYZVEDL V CO NEJKRATŠÍ MOŽNÉ DOBĚ.

                            DO TÉ DOBY BUDE DÍTĚ V KARANTÉNNÍ MÍSTNOSTI.

                            NÁSLEDUJE PŘÍSNÁ DEZINFEKCE PROSTOR ŠKOLKY.  

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------

 

ODKAZY na omalovánky a pracovní listy:

 Pracovní listy
https://vytvarne-napady-pro-deti.webnode.cz/grafomotoricke-a-pracovni-listy/
https://cz.pinterest.com/evza87/pracovn%C3%AD-listy-%2B-grafomotorika/
http://wayback.webarchiv.cz/wayback/20150921195320/http:/www.predskolaci.cz/pracovni-listy-rocni-obdobi/6587
http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci
https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-zrakove-vnimani-3-az-4-roky
http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy

Omalovánky
https://www.jenprodeti.cz/omalovanky
http://www.omalovanky-online.cz/
http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/kreslene-filmy/tlapkova-patrola
https://www.i-creative.cz/2015/04/15/omalovanky-ledove-kralovstvi/

https://www.tonda-obal.cz/

https://carujeme.cz/domaci-modelina-za-par-korun-vydrzi-6-mesicu-a-da-se-snist/

http://www.predskolaci.cz/

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi-3

https://www.tvorivedeti.cz/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti

https://tvorive.estranky.cz/clanky/tvoreni-s-detmi/

https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky

https://www.pinterest.co.kr/pin/383087512030237587/

https://www.uceni-v-pohode.cz/