Mateřská škola Sluníčko

Aktuální informace pro rodiče

Sdělení ředitelství ZŠ a MŠ

 

 

 

 

 

 

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020-

zápis proběhne dne: 2 .5. 2019 v budově MŠ, od 14.00 do 17.00 hodin,

vyzvedávání přihlášek do MŠ.

K zápisu je nutné přinést: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Dne  9 .5. 2019 od 14.00 h. do 17.00 h. mohou zákonní zástupci dítěte nahlédnout do spisu, vyjádřit se k podkladům, odevzdávání přihlášek do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do předškolního zařízení budou odeslána zákonným zástupcům dítěte doporučeně poštou, či si je převezmou osobně v MŠ Chvatěruby.

 

NA STRÁNKÁCH MŠMT JE :INFORMAČNÍ MATERIÁL K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ SOUVISÍ S NOVELOU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA. JDE O ZAVEDENÍ POVINNÉHO ROKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

 

Škola v přírodě:

  10. - 14.června 2019                      Šumavous

 

Uzavření školky o hlavní prázdniny:

pondělí 8.7. do pátku 23.8

 

Provoz MŠ bude zahájen: pondělí  26.8.2019