12.4.2021 -obnovena docházka dětí do MŠ, pouze pro děti povinné předškolní docházky, /nar. do 31.8.2015./

Děti nemusí mít roušku, budou se v pondělí a ve čtvrtek testovat- antigenní testy, za účasti zákonných zástupců. Pokud dítě nebude tyto dny přítomen ve školce, bude se testovat den při příchodu do školy a následně v pravidelné dny testování.

V případě, že bude mít Vaše dítě pozitivní test, vezmete si Vaše dítě domů. Následně bude třeba postoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.

 Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří nemoc COVID-19 prodělali a jsou po nemoci 90 dní od prvního pozitivního PCR testu. Toto je nutné doložit třídnímu učiteli písemnou formou (potvrzení o pozitivním testu nebo od lékaře). Po uplynutí lhůty 90 dní je třeba se ihned následující testovací den zapojit do testování.Testování se také nemusí zúčastnit žáci, kteří mají negativní PCR test ne starší než 48 hodin.

Pokud se Vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Vážení rodiče, uděláme maximum možného pro zajištění bezpečného prostředí pro všechny děti ve školce.

 7.4.2021                              Mgr.Miroslava Moravcová, řed. školy

 

Návrat do MŠ /předškoláci/ od 12.4.2021: 

informace najdete na https://testovani.edu.cz/

 

Předpokládaný termín otevření MŠ je 12.4.2021, pouze pro děti povinné předškolní docházky! O podmínkách pro nástup dětí Vás budeme informovat, dle sdělení MŠMT.

 5.4.2021                                                              Mgr.Miroslava Moravcová,řed.školy

 27.2.2021

Uzavření MŠ - sdělení rodičům 

 Vážení rodiče,

v souvislosti s krizovým opatřením č. 200 se od 1.3.2021 do 21.3.2021 se uzavírají všechny mateřské a základní školy.

Informace k ošetřovnému -

Škola již nevyplňuje žádné formuláře.  Miroslava Moravcová,řed.školy

26.2.2021      KARANTÉNA

V souvislosti s nařízením karantény, jste vážení rodiče obdrželi informace od Hygieny Mělník, z 26.2.2021.Na základě těchto informací sdělte prosím výsledky testů-COVID, na e mail: moravi@centrum.cz, do školy.Děkuji.

Mgr.Miroslava Moravcová, řed.školy

 

25.2.2021  VÁŽENÍ RODIČE,

OD 26. DO 4.3.2021 Z DŮVODU KARANTÉNY "COVID 19", UZAVÍRÁME MŠ

O dalším postupu Vás bude kontaktovat Hygiena Mělník.

Přeji pevné zdraví,opatrujte se.

Miroslava Moravcová,řed.školy

 

Sdělení rodičům žáků

a zaměstnancům ZŠ a MŠ Chvatěruby o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s platností od 25.2.2021

 

Všem osobám /pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a žáci navštěvující ZŠ a MŠ Chvatěruby/ se ZAKAZUJE s účinností od 25.2.2021 pohyb a pobyt bez ochranných prostředků

 

Všechny výše uvedené osoby/dospělí i žáci/ jsou povinné chránit si nos a ústa :

 

 • a/ respirátorem nebo obdobným prostředkem/ vždy bez výdechového ventilu/,

  respirátor nebo obdobný prostředek musí naplńovat vždy minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti /alespoń 95 % dle příslušných norem / např. FFP2/KN 95/

 

 • b/ zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy

  ČSN EN 14683+AC,

 

které brání šíření kapének :

 

 • ve všech vnitřních prostorech staveb/ tj. ve škole nebo školském zařízení/,

   

 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry

   

 • na děti v MŠ se výše uvedený zákaz nevztahuje

   

 • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci MŠ Chvatěruby, zaměstnanci ŠJ Chvatěruby jsou povinni respirátor či obličejovou masku nebo obdobné prostředky NOSIT.

                                           Mgr. M. Moravcová, ředitelka ZŠ a MŠ Chvatěruby

 

 

Vážení rodiče,

Od 4. 1. 2021 vstupujte do šaten vždy s respirátorem, dezinfekce rukou,v omezeném počtu - vždy 2 dospělé osoby v šatně.

Dle  instrukcí MŠMT je vstup těchto osob v omezeném počtu doporučen jen na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí dítěte.

Dítě do MŠ doprovází jedna dospělá osoba, ostatní rodinní příslušníci a starší sourozenci počkají venku. Je třeba omezit kontakty se zaměstnanci školky.

Děkujeme za spolupráci

 Mgr.Miroslava Moravcová,řed.školy

 

Provoz MŠ od 4.1.2021.                                          26.12.2020

Probíhá normální provoz, dodržování přísných hygienických opatření.

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DO MŠ CHODILI V ROUŠCE, VODILI DÍTĚ VŽDY JEN JEDEN RODIČ A ZDRŽOVALI SE V ŠATNĚ CO NEJKRATŠÍ DOBU A PO PŘEVZETÍ DÍTĚTE IHNED OPUSTILI AREÁL!

 DO ŠKOLKY PŘICHÁZEJÍ POUZE ZDRAVÉ DĚTI, V PŘÍPADĚ        

                            ZÁCHYTU ŽÁKA S TEPLOTOU, RÝMOU, KAŠLEM ČI JINÝM

                            PŘÍZNAKEM VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ, DÍTĚ NEBUDE DO ŠKOLKY

                            PŘIJMUTO. VÝSKYT VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ ZJIŠTĚNÝ BĚHEM

                            POBYTU DÍTĚTE VE ŠKOLCE, IHNED SE INFORMUJE ZÁKONNÝ

                            ZÁSTUPCE, ABY SI DÍTĚ VYZVEDL V CO NEJKRATŠÍ MOŽNÉ DOBĚ.

                            DO TÉ DOBY BUDE DÍTĚ V KARANTÉNNÍ MÍSTNOSTI.

                            NÁSLEDUJE PŘÍSNÁ DEZINFEKCE PROSTOR ŠKOLKY.

Mgr.Miroslava Moravcová, řed. školy

  

30.10.2020

Žádáme rodiče, kteří jsou na MD, aby své dítě, jenž dochází do MŠ,  ponechali v době prodloužení nouzového stavu doma. Děkujeme za pochopení. 

Opatrujte se, Miroslava Moravcová, řed.školy.

 

Vážení rodiče,                                        13.10.2020

Dne 12.10.2020 vláda ČR schválila v rámci prevence Covid -19 protiepidemiologická opatření, která nabývají platnosti od 14.10.2020 a prozatím platí do 1.11.2020.

ZŠ Chvatěruby je uzavřena, v MŠ probíhá normální provoz.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem hlavně pevné zdraví.

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Chvatěruby, Mgr. M.Moravcová.

 

 

9.9.2020- informace, kdy nemusíte mít roušku a kdo má výjimku

Od čtvrtka platí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Ministerstvo ovšem vypsalo 25 situací, kdy zakrytá ústa a nos nebudou vyžadovány nebo na koho se povinnost nevztahuje.

Článek

Pod střechou s rouškou. Tak shrnul ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nové plošné „rouškové“ opatření, které platí od čtvrtka. Ovšem s celou řadou výjimek, na které mají být lidé podle ministra zvyklí z jara letošního roku.

Už během dopoledne vyšlo najevo, že roušky nebudou muset nosit děti ve třídách, pouze na chodbách a v dalších společných prostorech škol.

Během středy následně Ministerstvo zdravotnictví vypsalo celkem 25 výjimek z povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech. Nabízíme jejich přehled:

Malé děti

1) Děti do dvou let věku včetně

2) Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

9.9.2020                     ROUŠKY

Rodiče dětí, které navštěvují mateřské školky, si mohou oddechnout. Přímo ve školkách ministerstvo zdravotnictví (MZ) jejich nošení nařídit nechce. Nadále ale platí povinnost mít roušku pro děti starší dvou let v MHD, úřednických a zdravotnických budovách a na nádražích a letištích. V Praze pak od středy i v obchodech.

„Ani v případě zhoršení epidemiologické situace by ministerstvo zdravotnictví neuvažovalo o zavedení povinnosti nošení roušek v mateřských školách,“ potvrdila rozhodnutí Klára Doláková z MZ.

Právě před tím řada lékařů včetně epidemiologů a pediatrů varovala. Mohly by škodit. Zatím je to tak, že chráněni rouškou musí být v mateřinkách jen rodiče, kteří si přijdou vyzvednout potomka. Děti a personál nemusí nosit ochranu obličeje.

VZHLEDEM KE ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI NAŘIZUJE MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ KE DNI 10.9.2020 POVINNOST NOSIT ROUŠKU VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH!!

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DO MŠ CHODILI V ROUŠCE, VODILI DÍTĚ VŽDY JEN JEDEN RODIČ A ZDRŽOVALI SE V ŠATNĚ CO NEJKRATŠÍ DOBU A PO PŘEVZETÍ DÍTĚTE IHNED OPUSTILI AREÁL!

SLEDUJTE STRÁNKY ŠKOLY (ODDÍL MŠ), AKTUÁLNÍ INFORMACE BUDOU NADÁLE ZVEŘEJŇOVÁNY

NÁVRAT Z NEMOCI DO KOLEKTIVU DĚTÍ V MŠ JE POUZE PRO ZDRAVÉ DÍTĚ

 

 

 

1.9.2020

MŠ CHVATĚRUBY - DODRŽOVÁNÍ PŘÍSNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ,

                            DO ŠKOLKY PŘICHÁZEJÍ POUZE ZDRAVÉ DĚTI, V PŘÍPADĚ        

                            ZÁCHYTU ŽÁKA S TEPLOTOU, RÝMOU, KAŠLEM ČI JINÝM

                            PŘÍZNAKEM VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ, DÍTĚ NEBUDE DO ŠKOLKY

                            PŘIJMUTO. VÝSKYT VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ ZJIŠTĚNÝ BĚHEM

                            POBYTU DÍTĚTE VE ŠKOLCE, IHNED SE INFORMUJE ZÁKONNÝ

                            ZÁSTUPCE, ABY SI DÍTĚ VYZVEDL V CO NEJKRATŠÍ MOŽNÉ DOBĚ.

                            DO TÉ DOBY BUDE DÍTĚ V KARANTÉNNÍ MÍSTNOSTI.

                            NÁSLEDUJE PŘÍSNÁ DEZINFEKCE PROSTOR ŠKOLKY.  

 

 

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 PROBĚHNE V TERMÍNU OD 5.5. DO 14.5.2021      

 

Vážení rodiče, vzhledem k opatřením a trvajícímu nouzovému stavu,proběhne zápis zřejmě bez přítomnosti dětí.

Dokumenty, které k zápisu dokládáte:

1/ kompletně vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2/ Přihláška dítěte k zápisu do MŠ

/v současné době nenavštěvujte prakt.lékaře, pro doložení řádného očkování v tuto chvíli stačí čestné prohlášení o očkování + kopie očkov.průkazu/

3/ kopie občanského průkazu zák.zástupce

4/ kopie rodného listu dítěte

Tyto dokumenty doručte škole nejdéle do 14.5.2021 jedním z těchto způsobů:

-doporučeně na adresu školy-ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník,Chvatěruby 46,27801 Kralupy

-e-mailem s uznávaným elektron.podpisem

-přineste osobně a předejte dokumenty dne 5.5.2021, od 14.00 do 16.30 h. do budovy ZŠ,čp.46, kde je též můžete vyplnit na připravené tiskopisy + předat uvedené kopie

 

Po obdržení všech žádostí, t.j. do 14.5.2021, bude 19.5.2021 zákonným zástupcům zasláno neb předáno proti podpisu osobně 19.5.2021, je možnost nahlédnout do spisu, vyjádřit se k podkladům, opět v budově ZŠ,čp.46, kde bude předáno  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

Výše zmíněné dokumenty - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Přihláška dítěte k zápisu do MŠ, Čestné prohlášení - naleznete na web.str.školy Chvatěruby-Mateřská škola, DOKUMENTY

/k vytištění : MŠ,dokumenty/

Kritéria pro přijetí do předškolního zařízení

- do předškolního zařízení ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník se přijímají děti po dovršení tří let věku, duševně,

smyslově a tělesně zdravé, zvládající základní hygienické potřeby.

1.Děti 1 rok před nástupem do ZŠ

2.Děti, u kterých ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník rozhodla o odkladu šk.docházky

3.Děti s trvalým pobytem ve Chvatěrubech, Zlončicích, Kozomíně dle věku dítěte

4.Kapacita předškolního zařízení

5.Dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním /zák.č.258/2000Sb.,O ochraně veř. zdraví,§50/

6.a/Děti, které dovrší 3 let věku do 31.12.2021 mohou již nastoupit od 1.9.2021

  b/Děti, které dovrší 3 let věku po 31.12.2021 mohou nastoupit od  1.1.2022

7.Děti z okolních obcí

V případě jakýchkoliv nejasností pište na e-mail: moravi@centrum.cz

---------------------------------------------------------

V souvislosti s negativním vývojem epidemiologické situace výskytu onemocnění  COVID-19 v ČR bude od 1.3.2021 do ODVOLÁNÍ UZAVŘENA Mateřská škola Chvatěruby.  Děkujeme za pochopení.

 

SDĚLENÍ RODIČŮM: ČESKÁ TELEVIZE SPOUŠTÍ NOVÝ VZDĚLÁVACÍ WEB-www.ctedu.cz.

Portál nabízí přes 3000 vzdělávacích videí z pořadů ČT. Vhodné pro školkové děti i školáky.

Vážení rodiče, milé děti- myslíme na Vás, hodně zdraví, opatrujte se, dodržujte mytí rukou. Již se na Vás těšíme, Mgr.Moravcová M., řed. školy a Vaše pí učitelky-Hana,Gábina, Kačka,Eva, Vlaďka, Lenka.

Děti z mateřinky-hrajte si, malujte, vyprávějte si s rodiči, vyrábějte, poslouchejte pohádky, choďte do přírody, proběhněte se. Poslouchejte rodiče, mají Vás moc rádi a my také.

Vše společně zvládneme, určitě bude zase dobře.

ODKAZY na omalovánky a pracovní listy:

 Pracovní listy
https://vytvarne-napady-pro-deti.webnode.cz/grafomotoricke-a-pracovni-listy/
https://cz.pinterest.com/evza87/pracovn%C3%AD-listy-%2B-grafomotorika/
http://wayback.webarchiv.cz/wayback/20150921195320/http:/www.predskolaci.cz/pracovni-listy-rocni-obdobi/6587
http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci
https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-zrakove-vnimani-3-az-4-roky
http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy

Omalovánky
https://www.jenprodeti.cz/omalovanky
http://www.omalovanky-online.cz/
http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/kreslene-filmy/tlapkova-patrola
https://www.i-creative.cz/2015/04/15/omalovanky-ledove-kralovstvi/

https://www.tonda-obal.cz/

https://carujeme.cz/domaci-modelina-za-par-korun-vydrzi-6-mesicu-a-da-se-snist/

http://www.predskolaci.cz/

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi-3

https://www.tvorivedeti.cz/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti

https://tvorive.estranky.cz/clanky/tvoreni-s-detmi/

https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky

https://www.pinterest.co.kr/pin/383087512030237587/

https://www.uceni-v-pohode.cz/

ZÁPIS DO ŠKOLY - 2021/2022

Vážení rodiče, vytiskněte si přiložené dokumenty:

žádost o přijetí do ZŠ - případně žádost o odklad školní docházky,

dotazník                      /JE UMÍSTĚNO V ZŠ,ZPRÁVY PRO RODIČE/

a podepsané doručte poštou,e-mailem, či osobně 7.,8. 4.2021, od 14.00 do 17.00 h., škole.

Také je možné se jmenované dny a čas  dostavit do školy a vše vyplnit a podepsat ve škole.

Děkuji, opatrujte se, Mgr.Moravcová řed.školy.

 

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM !!!

ŠKOLKOVNÉ A STRAVNÉ SE V SOUŠASNÉ DOBĚ NEVYBÍRÁ, TRVALÉ PŘÍKAZY POZASTAVTE AŽ DO DOBY OBNOVENÍ PROVOZU MŠ.

 

 

 

 

 

Mateřská škola Sluníčko

Aktuální informace pro rodiče

Sdělení ředitelství ZŠ a MŠ

 

Informace k prevenci před koronavirem

Z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje jsme v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) obdrželi informace, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

 1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
 2. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
 3. v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Níže je ke stažení informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.

 

PREVENCE-MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ ZŠ A MŠ CHVATĚRUBY

 

Z DŮVODU PREVENCE EVENTUÁLNÍHO ŠÍŘENÍ VIROVÉ INFEKCE, ŠKOLA RUŠÍ HROMADNÉ AKCE, STANOVILA PŘÍSNOU HYGIENU-MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ. PO NÁVRATU Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ ŽÁDÁME KAŽDÉHO,ABY PONECHAL DĚTI DOMA VE 14-TI DENNÍ KARANTÉNĚ A NÁHLÁSIL SE NA PŘÍSLUŠNÉ HYGIENICKÉ STANICI A TOTO OZNÁMIL ŠKOLE.

VÝŠE UVEDENÁ OPATŘENÍ SE VZTAHUJÍ I NA ZAMĚSTNANCE ŠKOLY-ZŠ,MŠ,ŠJ.

 

 

 

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

 

 1/zápis osobně proběhne dne: 5.5.2021 v budově ZŠ, od 14.00 do 16.30 hodin,

vyzvedávání přihlášek do MŠ, které budou připraveny.

K zápisu je nutné přinést: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

2/ zápis on-line, potřebné dokumenty k zápisu do MŠ jsou na stránkách školy, v části-

Mateřská škola-dokumenty,vytištěné prosím vyplňte a zašlete e-mailem, poštou či osobně předejte do Základní školy. e-mail:moravi@centrum.cz

Vyplněné dokumenty potřebné k zápisu dítěte do MŠ je třeba předat škole do 14.5.2021.

Dne  19.5.2021 od 14.00 h. do 16.30 h. mohou zákonní zástupci dítěte nahlédnout do spisu, vyjádřit se k podkladům, opět v budově ZŚ, kde bude předáváno vyjádření o přijetí či nepřijetí do MŠ či bude odesláno poštou.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do předškolního zařízení budou odeslána zákonným zástupcům dítěte doporučeně poštou, či si je převezmou osobně v MŠ Chvatěruby.

 

NA STRÁNKÁCH MŠMT JE:INFORMAČNÍ MATERIÁL K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ SOUVISÍ S NOVELOU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA. JDE O ZAVEDENÍ POVINNÉHO ROKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.