Vážení rodiče,

Od 4. 1. 2021 vstupujte do šaten v omezeném počtu - vždy 2 dospělé osoby v šatně.

Dle  instrukcí MŠMT je vstup těchto osob v omezeném počtu doporučen jen na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí dítěte.

Dítě do MŠ doprovází jedna dospělá osoba, ostatní rodinní příslušníci a starší sourozenci počkají venku. Je třeba omezit kontakty se zaměstnanci školky.

Děkujeme za spolupráci

 Mgr.Miroslava Moravcová,řed.školy

 

Provoz MŠ od 4.1.2021.                                          26.12.2020

Probíhá normální provoz, dodržování přísných hygienických opatření.

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DO MŠ CHODILI V ROUŠCE, VODILI DÍTĚ VŽDY JEN JEDEN RODIČ A ZDRŽOVALI SE V ŠATNĚ CO NEJKRATŠÍ DOBU A PO PŘEVZETÍ DÍTĚTE IHNED OPUSTILI AREÁL!

 DO ŠKOLKY PŘICHÁZEJÍ POUZE ZDRAVÉ DĚTI, V PŘÍPADĚ        

                            ZÁCHYTU ŽÁKA S TEPLOTOU, RÝMOU, KAŠLEM ČI JINÝM

                            PŘÍZNAKEM VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ, DÍTĚ NEBUDE DO ŠKOLKY

                            PŘIJMUTO. VÝSKYT VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ ZJIŠTĚNÝ BĚHEM

                            POBYTU DÍTĚTE VE ŠKOLCE, IHNED SE INFORMUJE ZÁKONNÝ

                            ZÁSTUPCE, ABY SI DÍTĚ VYZVEDL V CO NEJKRATŠÍ MOŽNÉ DOBĚ.

                            DO TÉ DOBY BUDE DÍTĚ V KARANTÉNNÍ MÍSTNOSTI.

                            NÁSLEDUJE PŘÍSNÁ DEZINFEKCE PROSTOR ŠKOLKY.

Mgr.Miroslava Moravcová, řed. školy

 

                                                                                   23.12.2020

Přejeme krásné a klidné Vánoce, do nového roku zdraví a pohodu.

Zaměstnanci MŠ Chvatěruby.                                  

 

30.10.2020

Žádáme rodiče, kteří jsou na MD, aby své dítě, jenž dochází do MŠ,  ponechali v době prodloužení nouzového stavu doma. Děkujeme za pochopení. 

Opatrujte se, Miroslava Moravcová, řed.školy.

 

Vážení rodiče,                                        13.10.2020

Dne 12.10.2020 vláda ČR schválila v rámci prevence Covid -19 protiepidemiologická opatření, která nabývají platnosti od 14.10.2020 a prozatím platí do 1.11.2020.

ZŠ Chvatěruby je uzavřena, v MŠ probíhá normální provoz.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem hlavně pevné zdraví.

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Chvatěruby, Mgr. M.Moravcová.

 

 

9.9.2020- informace, kdy nemusíte mít roušku a kdo má výjimku

Od čtvrtka platí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Ministerstvo ovšem vypsalo 25 situací, kdy zakrytá ústa a nos nebudou vyžadovány nebo na koho se povinnost nevztahuje.

Článek

Pod střechou s rouškou. Tak shrnul ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nové plošné „rouškové“ opatření, které platí od čtvrtka. Ovšem s celou řadou výjimek, na které mají být lidé podle ministra zvyklí z jara letošního roku.

Už během dopoledne vyšlo najevo, že roušky nebudou muset nosit děti ve třídách, pouze na chodbách a v dalších společných prostorech škol.

Během středy následně Ministerstvo zdravotnictví vypsalo celkem 25 výjimek z povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech. Nabízíme jejich přehled:

Malé děti

1) Děti do dvou let věku včetně

2) Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

9.9.2020                     ROUŠKY

Rodiče dětí, které navštěvují mateřské školky, si mohou oddechnout. Přímo ve školkách ministerstvo zdravotnictví (MZ) jejich nošení nařídit nechce. Nadále ale platí povinnost mít roušku pro děti starší dvou let v MHD, úřednických a zdravotnických budovách a na nádražích a letištích. V Praze pak od středy i v obchodech.

„Ani v případě zhoršení epidemiologické situace by ministerstvo zdravotnictví neuvažovalo o zavedení povinnosti nošení roušek v mateřských školách,“ potvrdila rozhodnutí Klára Doláková z MZ.

Právě před tím řada lékařů včetně epidemiologů a pediatrů varovala. Mohly by škodit. Zatím je to tak, že chráněni rouškou musí být v mateřinkách jen rodiče, kteří si přijdou vyzvednout potomka. Děti a personál nemusí nosit ochranu obličeje.

VZHLEDEM KE ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI NAŘIZUJE MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ KE DNI 10.9.2020 POVINNOST NOSIT ROUŠKU VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH!!

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DO MŠ CHODILI V ROUŠCE, VODILI DÍTĚ VŽDY JEN JEDEN RODIČ A ZDRŽOVALI SE V ŠATNĚ CO NEJKRATŠÍ DOBU A PO PŘEVZETÍ DÍTĚTE IHNED OPUSTILI AREÁL!

SLEDUJTE STRÁNKY ŠKOLY (ODDÍL MŠ), AKTUÁLNÍ INFORMACE BUDOU NADÁLE ZVEŘEJŇOVÁNY

NÁVRAT Z NEMOCI DO KOLEKTIVU DĚTÍ V MŠ JE POUZE PRO ZDRAVÉ DÍTĚ

 

 

 

1.9.2020

MŠ CHVATĚRUBY - DODRŽOVÁNÍ PŘÍSNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ,

                            DO ŠKOLKY PŘICHÁZEJÍ POUZE ZDRAVÉ DĚTI, V PŘÍPADĚ        

                            ZÁCHYTU ŽÁKA S TEPLOTOU, RÝMOU, KAŠLEM ČI JINÝM

                            PŘÍZNAKEM VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ, DÍTĚ NEBUDE DO ŠKOLKY

                            PŘIJMUTO. VÝSKYT VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ ZJIŠTĚNÝ BĚHEM

                            POBYTU DÍTĚTE VE ŠKOLCE, IHNED SE INFORMUJE ZÁKONNÝ

                            ZÁSTUPCE, ABY SI DÍTĚ VYZVEDL V CO NEJKRATŠÍ MOŽNÉ DOBĚ.

                            DO TÉ DOBY BUDE DÍTĚ V KARANTÉNNÍ MÍSTNOSTI.

                            NÁSLEDUJE PŘÍSNÁ DEZINFEKCE PROSTOR ŠKOLKY.

 

 

INFORMACE K PLÁNOVANÉMU OTEVŘENÍ MŠ         

  7.5.2020

/po obdrženém manuálu MŠMT/

po projednání se zřizovatelem sdělíme přesné datum otevření MŠ, hygienická opatření a podmínky provozu MŠ.

-MŠ otevřena od ........../zatím nevíme,bude sděleno zřizovatelem po projednání v zastupitelstvu/         do 3.7.2020

                                                                                               12.5.2020

-MŠ pravděpodobně otevřena od 1.6.2020, upřesněno bude po poradě se zřizovatelem

-provoz je v návrhu od 7.00 do 14.00 h.

_____________________________________________________________________

VÁŽENÍ RODIČE, SDĚLUJEME VÁM, po projednání se zřizovatelem:

                                                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!          14.5.2020

MŠ OTEVŘENA OD 1.6.2020, PROVOZ OD 7.00 H. DO 15.30 H.

-roušky-cesta do a ze školky, v prostorách před budovou MŠ, ve třídách nemusí děti ani pedagogové roušku nosit

-příchod k MŠ a pohyb před budovou MŠ minimalizovat velké shromáždění osob, odstupy 2 m v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními, pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí nosu a úst

-zákonní zástupci předají dítě zaměstnancům MŠ před vstupem do MŠ, nesmí do budovy MŠ, dítěti bude změřena teplota,nebude přijato dítě s příznaky nachlazení a s teplotou

-ve třídě-neprodleně po převlečení a přezutí si musí děti důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

-školní stravování bude v běžné podobě 

-první den zahájení docházky do MŠ je povinnost předat ČESTNÉ PODEPSANÉ PROHLÁŠENÍ

Upravený  dotazník ze dne 7.5.2020,odevzdat nejpozději do 15.5.2020       

 je umístěn v dokumentech MŠ

prosíme vyplnit a co nejdříve odeslat na e-mail: moravi@centrum.cz, neb vhodit do pošt. schránky školy čp.46, zaslat poštou

Dotazník nám pomůže k zajištění  provozu MŠ. Děkujeme.

Milé děti, těšíme se na Vás !!!!!!!!!!!!!!  Vaše učitelky a zaměstnanci MŠ.

______________________________________________________________________

 

Orientační dotazník pro zmapování situace a hledání řešení

Popis k dotazníku

 /vyplněný orientační dotazník prosím posílejte na e-mail moravi@centrum.cz, nebo29. a 30.4.2020 jej můžete vyzvednout a doplnit ve školce čp.177, od 9.00 do 12.00 h., nebo jej též můžete také vyplněný odevzdat. Děkujeme./

Vážení rodiče,

Vývoj v oblasti školství v současné situaci neustále sledujeme. Otevření MŠ zvažujeme, zatím ale není jisté, od kdy to bude možné. Dne 14.4.2020 vláda zveřejnila, že od 25.5.2020 bude umožněna žákům prvního stupně ZŠ jejich osobní přítomnost ve školách. S tímto datem také vláda doporučila možnost znovuotevření MŠ jejich zřizovateli. Současně však byla uvedena informace, že bude nutné zajistit potřebná hygienická opatření a podmínky, za nichž bude možné provoz MŠ obnovit. Tyto budou uvedeny v manuálu do konce dubna, který připraví příslušné ministerstvo.

Ministerstvo tedy musí nejprve vypracovat podmínky. Následně, společně se zřizovatelem, budeme moci v závislosti na jejich splnitelnosti rozhodovat o otevření MŠ.

Podmínky, za nichž půjde provoz MŠ obnovit, budou v manuálu, který vydá MŠMT ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví do 30.4.2020. Bude záležet, zda se nám spolu se zřizovatelem podaří zajistit potřebná hygienická opatření z již zmiňovaného manuálu.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.                       Mgr. Miroslava Moravcová, řed.školy

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE V TERMÍNU OD 6.5. DO 15.5.2020

Vážení rodiče, vzhledem k opatřením a trvajícímu nouzovému stavu,proběhne zápis bez přítomnosti dětí.

Dokumenty, které k zápisu dokládáte:

1/ kompletně vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2/ Přihláška dítěte k zápisu do MŠ

/v současné době nenavštěvujte prakt.lékaře, pro doložení řádného očkování v tuto chvíli stačí čestné prohlášení o očkování + kopie očkov.průkazu/

3/ kopie občanského průkazu zák.zástupce

4/ kopie rodného listu dítěte

Tyto dokumenty doručte škole nejdéle do 15.5.2020 jedním z těchto způsobů:

-doporučeně na adresu školy-ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník,Chvatěruby 46,27801 Kralupy

-e-mailem s uznávaným elektron.podpisem

-přineste osobně a předejte dokumenty dne 6.5.2020, od 14.00 do 16.30 h. do budovy ZŠ,čp.46, kde je též můžete vyplnit na připravené tiskopisy + předat uvedené kopie

 

Po obdržení všech žádostí, t.j. do 15.5.2020, bude zákonným zástupcům zasláno /předáno proti podpisu/Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

Výše zmíněné dokumenty - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Přihláška dítěte k zápisu do MŠ, Čestné prohlášení - naleznete na web.str.školy Chvatěruby-Mateřská škola, DOKUMENTY

/k vytištění : MŠ,dokumenty/

Kritéria pro přijetí do předškolního zařízení

- do předškolního zařízení ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník se přijímají děti po dovršení tří let věku, duševně,

smyslově a tělesně zdravé, zvládající základní hygienické potřeby.

1.Děti 1 rok před nástupem do ZŠ

2.Děti, u kterých ZŠ a MŠ Chvatěruby, okres Mělník rozhodla o odkladu šk.docházky

3.Děti s trvalým pobytem ve Chvatěrubech, Zlončicích, Kozomíně dle věku dítěte

4.Kapacita předškolního zařízení

5.Dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním /zák.č.258/2000Sb.,O ochraně veř. zdraví,§50/

6.a/Děti, které dovrší 3 let věku do 31.12.2020 mohou již nastoupit od 1.9.2020

  b/Děti, které dovrší 3 let věku po 31.12.2020 mohou nastoupit od  1.1.2021

7.Děti z okolních obcí

V případě jakýchkoliv nejasností pište na e-mail: moravi@centrum.cz

---------------------------------------------------------

V souvislosti s negativním vývojem epidemiologické situace výskytu onemocnění  COVID-19 v ČR bude od 30.3.2020 do ODVOLÁNÍ UZAVŘENA Mateřská škola Chvatěruby.  Děkujeme za pochopení.

 

SDĚLENÍ RODIČŮM: ČESKÁ TELEVIZE SPOUŠTÍ NOVÝ VZDĚLÁVACÍ WEB-www.ctedu.cz.

Portál nabízí přes 3000 vzdělávacích videí z pořadů ČT. Vhodné pro školkové děti i školáky.

Vážení rodiče, milé děti- myslíme na Vás, hodně zdraví, opatrujte se, dodržujte mytí rukou. Již se na Vás těšíme, Mgr.Moravcová M., řed. školy a Vaše pí učitelky-Hana,Gábina, Kačka,Eva, Vlaďka, Lenka.

Děti z mateřinky-hrajte si, malujte, vyprávějte si s rodiči, vyrábějte, poslouchejte pohádky, choďte do přírody, proběhněte se. Poslouchejte rodiče, mají Vás moc rádi a my také.

Vše společně zvládneme, určitě bude zase dobře.

ODKAZY na omalovánky a pracovní listy:

 Pracovní listy
https://vytvarne-napady-pro-deti.webnode.cz/grafomotoricke-a-pracovni-listy/
https://cz.pinterest.com/evza87/pracovn%C3%AD-listy-%2B-grafomotorika/
http://wayback.webarchiv.cz/wayback/20150921195320/http:/www.predskolaci.cz/pracovni-listy-rocni-obdobi/6587
http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci
https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-zrakove-vnimani-3-az-4-roky
http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy

Omalovánky
https://www.jenprodeti.cz/omalovanky
http://www.omalovanky-online.cz/
http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/kreslene-filmy/tlapkova-patrola
https://www.i-creative.cz/2015/04/15/omalovanky-ledove-kralovstvi/

https://www.tonda-obal.cz/

https://carujeme.cz/domaci-modelina-za-par-korun-vydrzi-6-mesicu-a-da-se-snist/

http://www.predskolaci.cz/

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi-3

https://www.tvorivedeti.cz/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti

https://tvorive.estranky.cz/clanky/tvoreni-s-detmi/

https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky

https://www.pinterest.co.kr/pin/383087512030237587/

https://www.uceni-v-pohode.cz/

ZÁPIS DO ŠKOLY - 2020/2021

Vážení rodiče, vytiskněte si přiložené dokumenty:

žádost o přijetí do ZŠ - případně žádost o odklad školní docházky,

dotazník                      /JE UMÍSTĚNO V ZŠ,ZPRÁVY PRO RODIČE/

a podepsané doručte poštou,e-mailem, či osobně 7.,8. 4.2020, od 15.00 do 17.00 h., škole.

Také je možné se jmenované dny a čas  dostavit do školy a vše vyplnit a podepsat ve škole.

Děkuji, opatrujte se, Mgr.Moravcová řed.školy.

 

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM !!!

ŠKOLKOVNÉ A STRAVNÉ SE V SOUŠASNÉ DOBĚ NEVYBÍRÁ, TRVALÉ PŘÍKAZY POZASTAVTE AŽ DO DOBY OBNOVENÍ PROVOZU MŠ.

 

 16.3.2020

 Vláda od půlnoci zakázala kvůli šíření koronaviru volný pohyb lidí po Česku. Platit bude zatím do 24. března. Lidé budou moci chodit jen do zaměstnání a na nákup potravin či léků, v nezbytných případech za rodinou či k lékaři. Zároveň platí některá další nová omezení. Od pondělí také Češi nesmějí cestovat mimo republiku a naopak cizinci nesmějí do Česka.

 14.3.2020

 Vážení rodiče,

 V souvislosti se stále se zhoršujícím vývojem epidemiologické situace výskytu onemocnění  COVID19 v ČR bude  od 16.3.2020  do 28.3.2020 uzavřena Mateřská škola Chvatěruby. Poté bude situace znovu vyhodnocena.  Děkujeme za pochopení.

 10.3.2020

 VÁŽENÍ RODIČE,

SDĚLUJEME, ŽE NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ ZŘIZOVATELE ŠKOLY A ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, UZAVÍRÁME MATEŘSKOU ŠKOLU Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ NEŠTOVICEMI A V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM VIRU DO ODVOLÁNÍ, OD 11.3.2020.

POTVRZENÍ PRO RODIČE, "ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ", BUDOU RODIČŮM VYDÁNY VE ŠKOLE 13.3.2020 OD 12.00 DO 16.00 H. A DÁLE 20.3.2020 OD 15.00 DO 16.00H.

Sdělení ze dne 13.3.2020 !!!

V SOUVISLOSTI S NEPŘÍZNIVÝM VÝVOJEM EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID 19, NAŘÍZENÍ VLÁDY A DOPORUČENÍ MŠMT ZE DNE 12.3.2020, BUDE OD 16.3.2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ ZŠ A MŠ CHVATĚRUBY - ŠKOLKA UZAVŘENA.

ZŘIZOVATEL ŠKOLY, ŘEDITELKA ŠKOLY MGR.MORAVCOVÁ M.

 

Mateřská škola Sluníčko

Aktuální informace pro rodiče

Sdělení ředitelství ZŠ a MŠ

 

Informace k prevenci před koronavirem

Z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje jsme v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) obdrželi informace, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

  1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
  2. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
  3. v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Níže je ke stažení informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.

 

PREVENCE-MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ ZŠ A MŠ CHVATĚRUBY

 

Z DŮVODU PREVENCE EVENTUÁLNÍHO ŠÍŘENÍ VIROVÉ INFEKCE, ŠKOLA RUŠÍ HROMADNÉ AKCE, STANOVILA PŘÍSNOU HYGIENU-MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ. PO NÁVRATU Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ ŽÁDÁME KAŽDÉHO,ABY PONECHAL DĚTI DOMA VE 14-TI DENNÍ KARANTÉNĚ A NÁHLÁSIL SE NA PŘÍSLUŠNÉ HYGIENICKÉ STANICI A TOTO OZNÁMIL ŠKOLE.

VÝŠE UVEDENÁ OPATŘENÍ SE VZTAHUJÍ I NA ZAMĚSTNANCE ŠKOLY-ZŠ,MŠ,ŠJ.

 

 

 

Zápis do MŠ na školní rok ..........

zápis proběhne dne: ............v budově MŠ, od 14.00 do 16.30 hodin,

vyzvedávání přihlášek do MŠ.

K zápisu je nutné přinést: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Dne  ........... od 14.00 h. do 16.30 h. mohou zákonní zástupci dítěte nahlédnout do spisu, vyjádřit se k podkladům, odevzdávání přihlášek do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do předškolního zařízení budou odeslána zákonným zástupcům dítěte doporučeně poštou, či si je převezmou osobně v MŠ Chvatěruby.

 

NA STRÁNKÁCH MŠMT JE:INFORMAČNÍ MATERIÁL K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ SOUVISÍ S NOVELOU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA. JDE O ZAVEDENÍ POVINNÉHO ROKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

 

Škola v přírodě:

Šumavous-zrušeno, poplatek se bude v plné výši vracet.

Rodičům sdělíme jakým způsobem.

 

Provoz v červenci: od 1. - 3.7.2020, školné červenec: 54,-Kč 

 

Uzavření školky o hlavní prázdniny:

pondělí  6.7.2020  do pátku 21.8.2020      

 

Provoz MŠ bude zahájen: v pondělí 24.srpna 2020,školné 108,-Kč.