Základní škola a Mateřská škola Chvatěruby, okres Mělník

Chvatěruby 46

27801 Kralupy nad Vltavou

přijme od 1.9.2019 kvalifikovaného pedagoga prvního stupně, celý úvazek

K dispozici je zánovní učitelský byt vhodný pro rodinu /3+1, garáž, vstupní hala, terasa/

V případě zájmu kontaktujte školu : tel. 732903251,e-mail: moravi@centrum.cz

Základní škola a Mateřská škola Chvatěruby

Zřizovatel: Obec Chvatěruby

IČO: 71003771

telefon: Základní škola 315 787 039
  Mateřská škola 315 787 037
  Školní jídelna 315 787 037

e-mail: moravi@centrum.cz

Od roku 2003 je právní subjekt, sdružuje základní školu, školní družinu, mateřskou školu, školní jídelnu.

Škola má pět postupných ročníků, každý ročník se vyučuje v samostatné třídě, jedno oddělení družiny.

Vyučuje se dle RVP, Švp, Tvořivá škola, 1.9.2007.

Od 1.9.2008 se poprvé v historii školy vyučuje každý ročník v samostatné třídě.

Informace k prevenci před koronavirem

Z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje jsme v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) obdrželi informace, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

  1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
  2. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
  3. v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Níže je ke stažení informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.

 Zateplení Základní školy a Mateřské školy Chvatěruby

Na podzim roku 2014 bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na zateplení budov ZŠ a MŠ Chvatěruby a zároveň podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, kterou obec následně získala. Na základě výběrového řízení se na akci úspěšně podílely dvě různé firmy. V současné době intenzivních úspor energií, bylo zateplení víc než žádoucí, už jenom z toho důvodu, že seschlé dřevěné okenní rámy vykazovaly neúnosnou míru netěsnosti, což bylo zejména v MŠ téměř alarmující.

Z důvodu rozdílné stavební připravenosti, proběhlo zateplení MŠ v předstihu na podzim 2014 a v ZŠ se začalo až na jaře 2015. Tomu předcházela s ohledem na její stáří, po statickém posouzení, oprava krovu, výměna střešní krytiny, úklid půdních prostor, kontrola a oprava stropních konstrukcí tak, aby samotné zateplení mohlo být k nejzazšímu termínu danému přidělenou dotací, řádně a včas dokončeno. Díky spolehlivosti realizující firmy se tak i stalo.

Stran školy a zastupitelstva obce bylo jen třeba zvolit barvu a odstíny nové fasády s ohledem na situování budovy v historické části obce a dále doplnit detaily odpovídající vzniku a významu stavby.

Vzhledem na ohlasy nejen odborné veřejnosti, ale zejména místních obyvatel, nutno konstatovat, že se dílo podařilo.

Pro celkový estetický dojem zbývá obnova školního dvora na severní straně budovy, na jejíž přípravě se v současné době pracuje.

Do nejbližšího možného budoucna jen předpokládáme, že v souladu se schváleným Územním plánem obce a Inspekční zprávou České školní inspekce, bude odstraněno náletové křoví ze sousedního pozemku tak, aby nově opravená budova ZŠ ve Chvatěrubech mohla být k vidění ze všech světových stran a skvoucí fasáda nebyla při převládajícíh západních větrech náletovými křovinami poničena.

Děkuji minulému i stávajícímu zastupitelstvu obce, hlavně pak i oběma starostům - panu Františku Derflovi paní Lindě Kejmarové, za současnou kvalitní úroveň školního zařízení.

                                        Mgr.Miroslava Moravcová, ředitelka ZŠ a MŠ Chvatěruby

 

foto foto foto