Mateřská škola Sluníčko

Učitelé

 

 

  

pedagogický sbor:  

Hana Tlášková

vedoucí učitelka MŠ
Gabriela Zelenková učitelka MŠ
Bc. Kamila Davídková učitelka MŠ

Helena Říhová

učitelka MŠ

Eva Ješková

učitelka MŠ

 

Lenka Zadáková  

učitelka MŠ        

 

Nepedag. zaměstnanci

školnice-uklizečka

Alena Adamová

 

 

 

 

 

 

Jana Kašpaříková